Zaujímavosti

Čo sa stane s tvojim telom a orgánmi, ak si darcom orgánov?

orgánov

videní: 259

Vďaka darovaniu orgánov môže smrť jednej osoby viesť k prežitiu mnohých ďalších. Keď však darca zomrie, ako lekári skúmajú orgány pred transplantáciou?

Na to, aby si mohol byť darcom orgánov, musíš byť v nemocnici, dýchať pomocou dýchacieho prístroja a mal by si mať iba neurologické poškodenie. Môže sa to stať dvoma spôsobmi – mozgová smrť alebo náhla srdcová smrť.

Náhla srdcová smrť – najčastejšia príčina úmrtí civilizovaného sveta

Náhle úmrtie, ktoré vzniká bez pôsobenia vonkajším násilím a pri ktorom pacient v typickom prípade zomiera do 1 hodiny od neočakávaného vzniku ťažkostí, nie je však výnimočná udalosť, práve naopak. Takmer 20% všetkých úmrtí ide na konto náhlej smrti, pričom drvivá väčšina je podmienená srdcovo-cievnymi ochoreniami. V USA zomiera náhle okolo 1000 ľudí denne, v 80% však zomierajú mimo pozornosti verejnosti, v domácom prostredí. Na Slovensku predpokladáme, že takto zomiera denne asi 15-30 osôb. Náhlou srdcovou smrťou zomiera viac ľudí, ako na následky všetkých druhov rakoviny spolu!

Tieto štatistiky jasne hovoria, že ide o závažný problém nielen odborný, ale aj celospoločenský s obrovským dopadom – veď nezriedka zomierajú najmä ľudia v produktívnom veku, rodičia a živitelia rodín. Povedomie o rozmere tohto problému nie je často primerané ani v odborných lekárskych kruhoch. Pravdepodobnosť, že pacient takýto stav prežije je menšia ako 1%. Časový interval, ktorý neúprosne odpočítava sekundy znamenajúce život alebo smrť je taký krátky, že aj pri špičkovom fungovaní systému rýchlej zdravotníckej pomoci sa pravdepodobnosť prežitia dá zvýšiť najviac na 5%.

Čo sa stane s tvojim telom, ak si darcom orgánov?

 

 

Mozgová smrť

Smrť jedinca bola ešte do polovice minulého storočia vnímaná až po zástave srdca a dýchania. S rozvojom resuscitácie, objavením umelej pľúcnej ventilácie a s pokrokom transplantácie sa koncept smrti zmenil a za smrť býva považovaný aj stav, kedy vymiznú všetky mozgové funkcie vrátane mozgového kmeňa bez ohľadu na pretrvávajúce kardiovaskulárne či iné orgánové funkcie. Stanovenie mozgovej smrti nie je celosvetovo uniformné, ale varíruje aj medzi vyspelými krajinami. Slovenská republika uzákonila postup pri stanovení mozgovej smrti koncom sedemdesiatych rokov, ktorý s menšími úpravami platí dodnes. Určenie mozgovej smrti má nielen rozmer etický a právny, pretože determinuje smrť indivídua, ale je aj dôležitým predpokladom na odber a následnú transplantáciu orgánov.

Kým je ešte ale telo jednotlivca udržiavané pri živote prostredníctvom podpory, tím pre odber orgánov testuje, či sú orgány pre transplantáciu bezpečné. Ak má darca rakovinu lebo infekciu, jeho orgány nemusia byť použiteľné, ale niektoré choroby nebránia použitiu orgánov. Napríklad HIV pozitívny darca môže darovať HIV pozitívnemu príjemcovi. Pravidelne sa transplantujú orgány, ktoré majú hepatitídu typu A, B, C pozitívne.

Rutinné krvné testy môžu odhaliť, či sú orgány, ako pečeň a obličky, zdravé. Tím pre odber orgánov niekedy kontroluje srdce darcu, či nie je poškodené alebo zablokované, a to pritlačením tenkej trubice do tepny alebo žily a jej prevlečením cez krvné cievy do srdca. Tím môže tiež použiť röntgen hrudníka na vyhodnotenie veľkosti pľúc, infekcie alebo príznakov chorôb. Môžu vykonať ďalšie testovanie pomocou tenkej skúmavky v pľúcach, aby ďalej vyhodnotili infekciu a určili, či sú potrebné antibiotiká. Mozog sa netransplantuje, ale v prípade mozgovej smrti môžu byť darované všetky ostatné orgány. V prípade srdcovej smrti je podľa štúdie z roku 2020 srdce pravdepodobne príliš poškodené na darovanie.

V prípade mozgovej smrti lekári začínajú regenerovať orgány tak, že uzavrú obehový systém, aby zabránili pľúcnej ventilácii pumpovať kyslíka do tela. V prípade srdcovej smrti odoberú ventiláciu a čakajú, až srdce prestane biť, čo môže trvať od asi pol hodiny do dvoch hodín, a potom ďalších päť minút, aby sa zabezpečilo, že srdce darcu sa samovoľne nerozbúši. Chirurgovia sa môžu rozhodnúť netransplantovať orgány, ak tento proces trvá príliš dlho, pretože ostatné orgány môžu zomrieť tiež. V prípade obidvoch typov darcov potom chirurgovia vypustia orgány od krvi, doplnia ich studeným konzervačným roztokom a orgány vyberú.

 

Zdroj: LiveScience topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2023 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov