Zaujímavosti

EQ vs. IQ: Ktorý z týchto kvocientov je prospešnejší?


videní: 2.6K

Emocionálny kvocient verzus inteligenčný kvocient. EQ vs. IQ – ktorý z týchto dvoch kvocientov je prospešnejší pre človeka?

Ľudská inteligencia je obdivuhodne zložitá. Vedci a filozofi sa ju pokúšajú definovať už celé stáročia. V modernej ére sa výskumníci spoliehajú na testy inteligenčného kvocientu (IQ), ktoré merajú, čo ľudia vedia a ako rýchlo dokážu riešiť problémy pomocou uvažovania. Samotné testy IQ však nemusia nevyhnutne odrážať celú škálu vašich schopností myslenia. Testy IQ tiež nie vždy predpovedajú úspech v škole, v živote alebo v podnikaní.

V posledných desaťročiach preto vedci rozšírili definíciu inteligencie tak, aby zahŕňala širší súbor schopností.

V posledných 20 rokoch sa objavil koncept emocionálnej inteligencie (EI) ako spôsob opisu ďalšieho súboru schopností myslenia. Emocionálna inteligencia sa vzťahuje na vašu schopnosť rozpoznávať a regulovať emócie a využívať sociálne povedomie pri riešení problémov.

Testy IQ a testy EQ môžu výskumníkom spoločne poskytnúť úplnejší obraz o ľudskej inteligencii.

V tomto článku sa bližšie pozrieme na obe formy inteligencie a na to, či je jedna dôležitejšia ako druhá.

Aký je rozdiel medzi IQ a EQ?

IQ sa zvyčajne vzťahuje na vaše intelektuálne schopnosti. Medzi najčastejšie prvky vášho IQ patrí vaša schopnosť:

 • používať logiku na riešenie problémov
 • plánovať a vytvárať stratégie
 • chápať abstraktné myšlienky
 • učiť sa a prispôsobovať sa zmenám
 • chápať a používať jazyk

Váš emocionálny kvocient (EQ) sa vo všeobecnosti vzťahuje na vašu schopnosť vnímať emócie u seba a u iných ľudí. Týka sa aj toho, ako toto uvedomovanie využívate na usmerňovanie svojho správania. Vo všeobecnosti platí, že ak máte vysoký EQ, môže byť pre vás jednoduchšie:

 • identifikovať emócie u seba a u druhých
 • vcítiť sa do iných ľudí
 • prispôsobovať svoje pocity a správanie rôznym situáciám
 • ovládať svoje impulzy
 • odolávať pokušeniam a odkladať uspokojenie
 • riešiť konflikty s ostatnými
 • efektívne komunikovať

Ako sa meria IQ a EQ?

O presnosti merania IQ a EQ sa vedú diskusie. Výsledky testov môže ovplyvniť mnoho faktorov, čo vedie niektorých ľudí k pochybnostiam, či tieto testy skutočne merajú vrodené schopnosti. Na výsledky testov môžu mať vplyv napríklad všetky nasledujúce faktory:

 • ekonomický status
 • sociálne nerovnosti
 • prístup k vzdelaniu
 • výživa v detstve
 • trauma v detstve
 • iné environmentálne faktory

Medzi najčastejšie používané testy IQ patria:

 1. Stanford-Binetova inteligenčná škála
 2. Testy kognitívnych schopností Woodcock Johnson III
 3. Wechslerova škála inteligencie dospelých
 4. Wechslerov test individuálnych schopností

Tieto testy IQ zvyčajne merajú dve rôzne inteligenčné schopnosti, tzv:

Kryštalizovaná inteligencia. Tento typ inteligencie je založený na vašich verbálnych schopnostiach a vedomostiach a zvyčajne sa zlepšuje s pribúdajúcim vekom.

Fluidná inteligencia. Ide o vašu schopnosť uvažovať, myslieť abstraktne a riešiť problémy bez predchádzajúcich vedomostí.

Iné testy IQ, ako napríklad Univerzálna neverbálna inteligencia a Ravenove progresívne matice, sa snažia merať inteligenciu bez zohľadnenia verbálnych schopností.

Emocionálna inteligencia sa často meria pomocou testov, ako napr:

 1. Mayer-Salovey-Caruso testy emocionálnej inteligencie
 2. situačné testy emocionálneho manažmentu
 3. situačné testy emocionálneho porozumenia
 4. Diagnostická analýza neverbálnej presnosti

Mnohé testy EQ hodnotia vaše schopnosti v piatich oblastiach:

 • sebauvedomenie
 • sebaregulácia
 • motivácia
 • empatia
 • sociálne zručnosti

Niektoré testy EQ a IQ sa môžu vykonávať len v profesionálnom prostredí a iné sú komerčne dostupné.

1 2 »

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2023 | Všetky práva vyhradené

Hore
});

online geldanlagen geldanlagen

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov