Zaujímavosti

Ako znie List pre Boha od Einsteina, ktorý bol vydražený za takmer 3 milióny dolárov?

Ako znie List pre Boha od Einsteina, ktorý bol vydražený za takmer 3 milióny dolárov?

videní: 1.3K

3. januára 1954 napísal slávny fyzik Albert Einstein List pre Boha adresovaný filozofovi Ericovi Gutkindovi. Ten bol nedávno vydražený za 2.892.500 dolárov a stal sa tak najdrahším Einsteinovým listom, ktorý sa kedy predal. No vedeli ste, čo sa v ňom píše?

Albert Einstein bol nemecký teoretický fyzik, vďaka ktorému je ľudstvo o veľký krok bližšie k úplnému pochopeniu prírody a vesmíru. Založil základy modernej fyziky a zmenil názory na priestor, čas, energiu a hmotnosť. Medzi jeho najväčšie objavy patrí teória relativity a rovnica ekvivalencie hmotnej energie. V roku 1921 dostal Einstein Nobelovu cenu za fyziku „za svoje služby teoretickej fyzike a najmä za objavenie fotoelektrického javu“. No ľudí nezaujímali výhradne Einsteinove úspechy v oblasti fyziky. Aj jeho názory na náboženstvo boli prinajmenšom zaujímavé a mnohí ľudia sa (neúspešne) snažili pochopiť jeho vieru. Nakoniec bol v roku 2008 zverejnený list, v ktorom sa slávny vedec vyjadril k náboženstvu. Ten bol napísaný v januári 1954, len rok pred jeho smrťou. Tzv. „List pre Boha“ bol adresovaný Gutkindovi, ako odpoveď na jeho knihu „Choose Life: The Biblical Call to Revolt“ („Vyberte si život: Biblická výzva k revolte“).

Prv, než sa pozrieme na list, je potrebné pozrieť sa na kontext knihy Erica Gutkinda. Ten vo svojej knihe, na ktorú Einstein reagoval, považuje Izrael a Židov za vyvolený ľud, presne ako Starý zákon. Gutkind ignoruje neprimerané (a preto bezbožné) tvrdenia v Biblii a márne sa snaží dokázať, že judaizmus a Starý zákon je v súlade s vedou. Proti tomuto typu náboženských výrokov Albert Einstein silne a otvorene bojoval celý život. S tvrdením Gutkinda, že Židia sú vyvolený ľud, nesúhlasil aj napriek svojmu židovskému pôvodu. Tu je preklad listu:

Drahý pán Gutkind,

Inšpirovaný Brouwerovým opakovaným návrhom som sa začítal do vašej knihy. Toto mi vŕta v hlave: pokiaľ ide o faktický postoj k životu a ľudskej komunite, máme veľa spoločného. Váš osobný ideál s úsilím o oslobodenie od egom poháňaných túžob, aby sme urobili život krásnym a ušľachtilým, s dôrazom na čisto ľudský prvok. Toto nás spája spolu s „neamerickým postojom“.

Napriek tomu, bez Brouwerovho odporúčania by som sa nikdy nedostal k tak intenzívnemu čítaniu vašej knihy, pretože je napísaná v jazyku, s ktorým nesúhlasím. Slovo Boh nie je pre mňa ničím iným, ako výrazom a produktom ľudskej slabosti, Biblia je zbierka počestných, ale stále čisto primitívnych legiend, ktoré sú napriek tomu dosť detinské. Žiadna interpretácia, bez ohľadu na to, ako je citlivá, ma nemôže zmeniť. Židovstvo, rovnako ako všetky ostatné náboženstvá, je pre mňa stelesnením úplne detinských povier. A židovský ľud, ku ktorému vďačne patrím, a ktorého myšlienka, pre ktorú mám hlboké spriaznenie, pre mňa nemá inú kvalitu, ako všetci ostatní ľudia. No tieto myšlienky nie sú o nič lepšie než myšlienky iných ľudí. A práve preto na nich nevidím nič ‚vyvolené‘. Vo všeobecnosti považujem za bolestivé, že si nárokujete výsadné postavenie a pokúšate sa ho obhajovať dvojstrannou pýchou, vonkajšou pýchou človeka a vnútornou pýchou Žida. 

Teraz, keď som úplne otvorene uviedol naše rozdiely v intelektuálnych presvedčeniach, je mi stále jasné, že sme si veľmi blízki v základných veciach, teda v našich hodnoteniach ľudského správania. To, čo nás oddeľuje, sú vo Freudovom jazyku iba intelektuálne „rekvizity“ a „racionalizácia“. Preto si myslím, že by sme si celkom dobre porozumeli, ak by sme mali možnosť porozprávať sa o konkrétnych veciach.

S priateľským pozdravom

A. Einstein.

Celé originálne znenie listu v anglickom jazyku

“Princeton, 3. 1. 1954

Dear Mr Gutkind,

Inspired by Brouwer’s repeated suggestion, I read a great deal in your book, and thank you very much for lending it to me. What struck me was this: with regard to the factual attitude to life and to the human community we have a great deal in common. Your personal ideal with its striving for freedom from ego-oriented desires, for making life beautiful and noble, with an emphasis on the purely human element. This unites us as having an ‘unAmerican attitude’.

Still, without Brouwer’s suggestion I would never have gotten myself to engage intensively with your book because it is written in a language inaccessible to me. The word God is for me nothing more than the expression and product of human weakness, the Bible a collection of honorable, but still purely primitive, legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation, no matter how subtle, can change this for me. For me the Jewish religion like all other religions is an incarnation of the most childish superstition. And the Jewish people to whom I gladly belong, and whose thinking I have a deep affinity for, have no different quality for me than all other people. As far as my experience goes, they are also no better than other human groups, although they are protected from the worst cancers by a lack of power. Otherwise I cannot see anything ‘chosen’ about them.

In general I find it painful that you claim a privileged position and try to defend it by two walls of pride, an external one as a man and an internal one as a Jew. As a man you claim, so to speak, a dispensation from causality otherwise accepted, as a Jew the privilege of monotheism. But a limited causality is no longer a causality at all, as our wonderful Spinoza recognized with all incision, probably as the first one. And the animistic interpretations of the religions of nature are in principle not annulled by monopolization. With such walls we can only attain a certain self-deception, but our moral efforts are not furthered by them. On the contrary.

Now that I have quite openly stated our differences in intellectual convictions it is still clear to me that we are quite close to each other in essential things, i.e; in our evaluations of human behavior. What separates us are only intellectual ‘props’ and ‘rationalization’ in Freud’s language. Therefore I think that we would understand each other quite well if we talked about concrete things.

With friendly thanks and best wishes,

Yours,

A. Einstein”

Zdroj: humanisti | Deism | BoredPanda | topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2023 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov