Zaujímavosti

Slnečné brány: Newgrange. 1. časť

Slnečné brány: Newgrange

videní: 1.4K

Megalitické stavby predstavujú jednu z najväčších záhad minulosti. Je to taktiež preto, že ich tajomní stavitelia pri nich obvykle nezanechali žiadne ďalšie stopy, ktoré by umožnili bližšiu identifikáciu.

Mnohé z nich vznikli práve za účelom sledovania nebeských telies a stanovenia zákonitostí ich pohybu po oblohe – a pochopiteľne pri tom plnili taktiež praktickú funkciu kalendára. Pri niektorých z nich archeologické vykopávky taktiež dokázali, že najskôr išlo o kolové stavby, a až neskôr boli koly nahradené obrovskými zdvihnutými kameňmi. Prinášame ďalšiu sériu článkov, kde si najprv položíme niekoľko otázok a následne sa na ne pokúsime odpovedať.

Nebolo to teda tak, že chcel praveký človek svoje astronomické poznatky získané pomocou kolov naveky zafixovať do kameňa? Že napríklad megalitické kruhy typu slávneho Stonehenge boli akousi obdobou modernej výskumne správy završujúcej dlhoročnú vedeckú prácu?

Archeologické vykopávky v Stonehenge by to mohli dokazovať. Kamenná kruhová stavba síce začala byť budovaná približne 3100 rokov pred počiatkom nášho letopočtu, vedci však v jej areáli našli stopy po drevených koloch, ktoré sa tam nachádzali už pred 8000 rokmi. Isté je, že definitívna kamenná podoba Stonehenge umožňovala sledovať okrem iného aj miesta východu a západu Slnka v dňoch rovnodennosti a slnovratu a najjužnejšie a najsevernejšie východy Mesiaca. Je možné, že už vtedy sa ľudia pokúšali nájsť nejakú súvislosť medzi pohybmi Slnka a Mesiaca. Ku problematike megalitických stavieb a ich možného vzťahu k udalostiam opísaných v Biblii a apokryfoch sa ešte v rámci našich článkov budeme baviť.

Anjeli sa pri organizácii Enochovej poznávacej cesty na britské ostrovy nemuseli obmedzovať len na Stonehenge. Kamenných kalendárnych kruhov je tu viac. Prinajmenšom rovnako zaujímavý je objekt známy ako Newgrange, ležiaci neďaleko dnešného Dublinu v Írsku v povodí rieky Boyne.

Newgrangeom sa na počiatku 60. rokov minulého storočia zaoberal írsky archeológ Michael O’Kelly (žil a pôsobil v rokoch 1915 až 1982). mal za úlohu Newgrange nielen preskúmať, ale aj sprístupniť pre turistiku. Pokračujeme druhou časťou článku.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen