Zaujímavosti

Apokalypsa podľa Jána: 2. časť

Apokalypsa podľa Jána

videní: 882

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Apokalypsa podľa Jána. Práve Ján, ktorý bol Ježišovým najobľúbenejším apoštolom, bol spomedzi apoštolov aj najmladším. V čase poslednej večere, predtým, ako rímski vojaci zajali Ježiša, sa Ján oprel o Kristovu hruď.

Ján s Kristom zdieľal nielen lásku, ale aj bolesť. Tej ho Ježiš zbavil skôr, ako ho dolapili. Aspoň tak to opisuje Ján vo svojom evanjeliu. Ide o rozporuplné dielo, podobne ako ostatné knihy Nového zákona, keďže nie je jasné, kto ho napísal a či ho vôbec napísali Ježišovi nasledovníci, alebo to boli kresťania, ktorí sa o príbehoch dozvedeli. Zvláštne je, že autorstvo Zjavenia podľa Jána je najmenej spochybňované, a to pravdepodobne preto, lebo vízie v knihe vyplývajú z apoštolovho života, ktorý majú historici podrobne preskúmaný. Vlastne sa zdá, že po Kristovom zmŕtvychvstaní sa Ján vydal do Jeruzalema, aby hlásal kresťanstvo. O niekoľko rokov neskôr prišiel s rovnakým cieľom do Efezu v Malej Ázii. Cisár Domicián, ktorý vládol v rokoch 81 až 96, nariadil, aby ho vyhnali na ostrov Patmos. Apoštol Ján tak na vlastnej koži pocítil útlak zo strany rímskych cisárov.

Keď Ján znášal na ostrove Patmos následky krutého rímskeho prenasledovania, povzbudil ho hlas, ktorý ho najprv znepokojil, ale potom si uvedomil, že patrí Božiemu Synovi: „Neboj sa, som Alfa aj Omega.“ Následne dostal Ján zvláštnu úlohu: „Napíš, čo si videl, opíš, ako je to teraz a ohlás, čo bude nasledovať.“ Janovým poslaním bolo, aby na základe učenia napísal, aký osud ľudstvo čaká, keďže jeho jasnovidectvo sa vždy riadilo Božím slovom. Je dôležité si uvedomiť, že táto kniha sa ako jediná prorocká stala súčasťou katolíckeho kanónu a niekoľko storočí sa o ňu opierali všetky náboženské predpovede. Okrem toho, že cirkev proroctvá uznala, jestvujú aj ľudia, ktorí o ich pravdivosti nepochybujú a čakávajú ich splnenie.

Dnes je kniha Zjavenie podľa Jána oceňovaná predovšetkým z dvoch dôvodov – z historického hľadiska, ktoré sme práve vysvetlili, a z literárneho, ke’dže patrí medzi najkrajšie poetické diela.

Zdroj: NYTimes | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen