Zaujímavosti

Malachiáš – prvý svätý z Írska 1. Časť

Malachiáš

videní: 438

V rámci dvojdielneho článku o svätom Malachiášovi, ktorý bol zároveň prvým svätým z Írska, sa pozrieme na jeho svetoznáme predpovede. Malachiáš bol dlho predlho považovaný za autora prorockého spisu Proroctvo o pápežoch. Historici však zistili, že dielo je apokryf a vzniklo v 16. storočí.

Svätý Malachiáš ( 1094 až 1148) je dôležitou postavou cirkevnej histórie. Viac ako 700 rokov potom, čo sv. Patrik (asi 389 až asi 461) priniesol na Írske územie katolícku vieru, sa tomuto duchovnému podarilo ako armaghskému arcibiskupovi zhromaždiť veriacich na ostrove. Práve vďaka nemu veľa pôvodných obyvateľov prestúpilo zo silne zakorenenej keltskej viery na kresťanstvo. Z tohto hľadiska je sv. Malachiáš významným zjednotiteľom írskeho národa, ktorý je odvtedy vnímaný cez jednotné náboženstvo. Jeho nespočetné a nepochybné zásluhy sa dočkali uznanie nezvyčajne rýchlo, keď ho v roku 1199 – teda 51 rokov po jeho smrti – vyhlásili za svätého.

Okrme Írska, kde si sv. Malachiáša ctili, sa na pastoračnú činnosť tohto arcibiskupa zabudlo. Katolícka cirkev ho síce uznávala, ale muselo prejsť viac ako 400 rokov, aby sa jeho meno opäť spájalo s prorockým nadaním. V roku 1590 rozširoval benediktínsky mních Arnol Wion správu, že v kláštornej knižnici v Mantove, kde bol opátom, našiel rukopis so 113 citátmi, ktoré opisujú pápežov od roku 1139. Práve v tomto roku mal sv. Malachiáš spísať proroctvá vzťahujúce sa až na tretie tisícročie. Vtedy by mal Kristus prísť druhý raz na Zem a zároveň by mala skončiť aj vláda katolíckej cirkvi. Arnold Wion citáty zozbieral a o 5 rokov neskôr ich zahrnul do knihy Lignum Vitae. Každý citát vystihuje charakteristickú vlastnosť jednotlivých pápežov, ako miesto narodenia, erb alebo meno, a preto sú považované za písomné proroctvo. V minulosti sa o proroctve nepochybovalo a dokonca ho považovali za veľmi vzácne, ale dnes je jasné, že Proroctvo o pápežoch, ako rukopis nazvali, nenapísal sv. Malachiáš. Pokračujeme druhou časťou článku.

Zdroj: Wiki topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen