Zaujímavosti

Bojovníci Katalaunských polí: 1. časť

bojovníci

videní: 3.3K

Vráťme sa hlboko do minulosti – do prvej polovice 5. storočia. Európa bola pustošená hrôzostrašnou armádou Hunov pod vedením neporaziteľného vodcu Attilu. Nedokázal im čeliť nik okrem statočných Galov, ktorí ich ako jediní porazili. Bojovali statočne a odvážne a to dokonca aj po smrti…

Dva roky potom, čo sa Attila stal najvyšším vládcom, doviedol svoj ľud do Európy. Za jeden rok sa mu podarilo dobyť časť územia v okolí Čierneho mora. Hunská dobyvačnosť výrazne oslabila Východorímsku ríšu cisára Theodosia II.

Hoci Huni nikdy neobsadili Konštantínopol, lebo nemali dostatočne veľké vojsko, aby obkľúčili mesto, obývali značnú časť euroázijskej stepi. Rozhodli sa na strastiplnú cestu s cieľom dobyť Európu. Ich počínanie zopakovali o 800 rokov neskôr Mongoli pod vedením Džingischána. Attila a jeho národ sa v očiach Európanov stali symbolom plienenia. Keď si podmanili Východorímsku ríšu, vydali sa na západ drancovať Západorímsku ríšu. Hunské vojsko bolo posilnené o bojovníkov z okupovaných území. Takáto sila predstavovala základ pre splnenie cieľa, ktorým bolo dobytie najstabilnejšej ríše staroveku hoc už na sklonku slávy. Dovtedy sa to nikomu nepodarilo a Attila sa chystal zväčšiť svoju nadvládu. Aj on však utrpel porážku.

Galský odpor však spomalil protivníka. Ak existuje národ, ktorého charakterizuje odpor voči invázii, tak sú to práve Galovia. Už Július Cézar (100 až 44 pred našim letopočtom) mal s nimi problém, keď dobýval pôvodné keltské územia (mnohí toto obdobie dejín poznajú z rozprávky Asterix a Obelix). Ich udatnosť sa prejavila v roku 732 v bitke pri Poitiers proti Arabom a v roku 1940, keď bránili okupácii zo strany Tretej ríše. Historické územie Gálie je teda symbolom odporu.

Jedna z udalostí, ktorá najlepšie symbolizuje bojovú povahu Galov, bolo vtrhnutie Hunov na ich územie v roku 451. Pri dobývaní Gálie počítal Attila s pomocou kráľov Vandalov Geisericha (400 až 477). Aby Rimania dokázali tejto aliancii vzdorovať, spojili sa s Vizigótmi na čele s kráľom Teodochirom I, povereným veliť vojskám, ktoré sa mali Hunom postaviť na odpor. Obe strany sa stretli na Katalaunských poliach neďaleko mesta Troyes. Attila mohol sotva tušiť, že práve tu skončí jeho ťaženie s cieľom dobyť Európu.

Zdroj: googleusercontenttopdesat

 

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen