Zaujímavosti

Hlasy zo záhrobia: Psychofónie, parafónie. 2. časť

psychofónie

videní: 243

Pokračujeme druhou časťou článku o tzv. fenoménoch elektronických hlasov (EVP) s názvom Hlasy zo záhrobia – psychofónie, parafónie. Po tom, ako sme si v prvej časti predstavili švédskeho producenta Jurgensona a jeho kolegu litovského pôvodu, pokračujeme ďalej teóriami, ktoré majú spôsobovať tieto zvuky.

Kto alebo čo spôsobuje tieto hlasy? Existuje viacero hypotéz, ktoré sa snažia vysvetliť existenciu týchto zvláštnych hlasov. Niektoré z nich sú pravdepodobnejšie, iné menej. Jedna z najrozšírenejších teórií tvrdí, že ich príčinou je elektromagnetické rušenie, ktoré sa pri nahrávaní zachytí na magnetofón. Túto teóriu sa však už podarilo vyvrátiť, pretože psychofónie bolo jasne počuť, aj keď sa magnetofón umiestnil do Faradayovej klietky. Klietka bola pomenovaná po svojom objaviteľovi Michaelovi Faradayovi, ktorý ju prvýkrát zostrojil v roku 1836. Ide o druh kovovej skrinky, ktorá chráni proti účinkom elektrostatických polí. V jej vnútri nedochádza k žiadnemu elektromagnetickému rušeniu. Klietku použili pri mnohých psychofonických nahrávkach, aby sa vylúčila teória zvukového znečistenia.

Ďalšia teória tvrdí, že na nahrávkach v skutočnosti počuť hlasy samotných bádateľov. Podľa tejto teórie sú psychofónie spôsobené mimovoľnými pohybmi hrtanu vedcov, ku ktorým dochádza pri nevyslovení istých myšlienok. Ako to už však pri paranormálnych javoch býva, ľudia si zvyčajne myslia, že zvuky pochádzajú zo záhrobia, že sú to hlasy z nehmotného sveta, ľudí, ktorí zomreli a pomocou magnetofónu chcú nadviazať kontakt so svetom živých. Iná teória hovorí o existencii „fosílnych zvukov“, ktoré sú „vytlačené“ do hmotného prostredia. Možno ich zachytiť iba prostredníctvom elektronických nástrojov na nahrávanie, ktoré ich zaznamenajú a premenia tak, že ich môže počuť aj človek.

Existujú aj ľudia, ktorí psychofónie považujú za prípad pareidólie. Paredólia je psychologický jav, pri ktorom sa neurčitý a náhodný stimul (zvyčajne vizuálny) nesprávne vníma ako zmysluplný rozpoznateľný tvar. Typickým príkladom pareidólie je nachádzanie zvierat v tvare oblakov, rozoznávanie tvári v horách, či náboženských predmetov v bežných objektoch.

Zdroj: BoredPanda | topdesat

b
Komentáre
Hore