Zaujímavosti

Syndróm chodiacej mŕtvoly – Cotardov syndróm

syndróm

videní: 886

Syndróm chodiacej mŕtvoly, alebo ak chcete – Cotardov syndróm, je obzvlášť nebezpečnou a nepríjemnou poruchou.  Zväčša sa spája s vážnym stavom depresie, často i so psychózou. Jeho hlavným symptómom je absolútne presvedčenie postihnutého o tom, že je mŕtvy. Zdá sa vám to neuveriteľné? A to sme ešte len na začiatku…

Názov pochádza od francúzskeho lekára Julesa Cotarda, ktorý poruchu diagnostikoval v roku 1880 a nazval ju „delire des negations“ čo je v preklade „blud, alebo falošná predstava o negácii“. Je však možné, že niekto tento „blud“ objavil takmer storočie pred ním. V roku 1788 hovoril Charles Bonnet o prípade ženy, ktorá bola tak presvedčená o svojej smrti, že ležala v rakve zahalená rubášom. Dokonca žiadala, aby ju pochovali ale nikto sa k tomu kroku neodvážil. Odmietala rakvu opustiť a zostala v nej niekoľko týždňov, kým skutočne nezomrela. Je tak veľmi pravdepodobné, že trpela Cotardovym syndrómom, súdiac podľa predstáv, ktoré sa v rôznych prípadoch môžu prejavovať rôzne.

Pacienti napríklad veria, že im odumrela časť tela alebo že ich opustila duša. Môžu taktiež cítiť, že im z tela ostala iba schránka či úplne skameneli. Existujú i omnoho bizarnejšie prípady, pri ktorých môžu byť halucinácie tak silné, že postihnutý dokonca opisuje pach svojho hnijúceho tela a cíti, ako jeho telom prechádzajú červy. Liečba týchto pacientov je skutočne náročný proces. Postihnutí žijú a rozprávajú úplne normálne, ale falošné predstavy o tom, že zomreli, vážne ohrozujú ich samých i ľudí okolo. Niektorí z nich dokonca spáchali samovraždu, či sa o to aspoň pokúsili, len aby dokázali, že sú skutočne mŕtvi alebo uverili vo svoju nezraniteľnosť.

Väčšina pacientov trpiacich týmto ochorením je po fyzickej stránke úplne v poriadku. Sila ich mysle však často máva ničivé následky na ich fyzickú kondíciu. Stalo sa, že pacienti vyhladovali, pretože stravu považovali za zbytočnú. Niektorí z nich sa napríklad pokúsili mŕtvu časť svojho tela – napríklad nohu – svojpomocne amputovať. Cotardov syndróm je však vzácne ochorenie, čo sťažuje nájdenie spôsobu jeho liečby.

Zdroj: topdesat | s.yimg

b
Komentáre
Hore