Zaujímavosti

Mystické skryté tibetské kráľovstvo Šambala

Mystické skryté tibetské kráľovstvo Šambala

videní: 677

Počuli ste už niekedy o mystickom tibetskom kráľovstve, ktoré sa nazýva Šambala? Ak nie, prípadne sa chcete o tomto fyzicky skrytom mieste dozvedieť viac, pohodlne sa usaďte a prečítajte si článok o tom, čo vlastne kráľostvo Šambala je. Poďme na to.

Skryté kráľovstvo, ktoré nesie názov Šambala je v starých tibetských zväzkoch popisované ako mystické miesto. Zemepisne ho vieme lokalizovať asi niekde medzi púšťou Gobi a tibetskými horami, ale od fyzického sveta je podľa zápiskov oddelené duchovnou hranicou. Inými slovami, nedostane sa tam len tak hocikto. Môžu vstúpiť len vyvolení. Kráľovstvo po stáročia vyhľadávali tibetskí duchovní a mnohí z nich sa tomuto cieľu a príprave naň venovali roky svojho života.

Tibetské rukopisy obsahujú vcelku presné popisy tohto kráľovstva. Jedná sa o vzdialenú a uzatvorené zem, ktorá leží na odľahlom mieste. Na mapách býva zobrazovaná v tvare lotosového kvetu s ôsmymi listami, a v strede je znázornený Kalapov palác, a ilustrácie naznačujú, akoby obyvatelia kráľovstva boli vybavení vyspelými prostriedkami vzdušnej dopravy a vedeckými prístrojmi slúžiacimi na štúdium hviezd. Čo by to bolo za záhadnú krajinu a spisy, keby neobsahovali akési proroctvo.

Proroctvo hovorí o vládcoch a obyvateľoch tajomného kráľovstva. Píše sa presne a jasne o vláde 32 šambalských kráľov s podrobnou chronológiou nástupníckych panovníkov a ich období. Legenda hovorí o tom, že postupom času porastie moc a osvietenosť obyvateľov, ktorí získajú telepatické schopnosti a dokážu s veľkou rýchlosťou prekonať veľké vzdialenosti.

Súbežne s ich rozvojom sa vonkajší svet bude uberať zlým smerom. Stane sa vojnychtivým, bude bažiť po moci a zabúdať na duchovné hodnoty. Uprednostnia sa materiálne hodnoty. To isté proroctvo hovorí, že po 4 storočiach nastane deň zúčtovania. Práve v tomto období bude vládnuť zlý kráľ, ktorý nájde Šambalu a prepadne ju. V tomto boji v poradí 32. kráľ skrytého kráľovstva Rudra Cakrin privedie veľkú armádu čistých a osvietených k víťazstvu a do veku dokonalosti.

Zdroj: Flickr | topdesat

b
Komentáre
Hore