Zaujímavosti

Mayovia a Aztékovia: Dve vyspelé kultúry Strednej Ameriky (2. časť)

aztékovia

videní: 2.3K

V článku Mayovia a Aztékovia – v rámci 1. časti sme poukázali na vyspelosť Mayjskej civilizácie. Keďže napriek tomu, že národ Mayov žil a bol na vzostupe skôr ako národ Aztékov, majú oba tieto národy mnoho spoločného. V údive zostali aj Španieli, ktorí po dobytí Mexika národ Aztékov objavili. V tomto článku sa zameriame hlbšie práve na civilizáciu Aztékov.

Po tom, ako Španieli objavili Aztékov a ich civilizáciu, ostali v nemom úžase z ich monumentálnych stavieb, pyramíd a chrámov. Mnohopočetná civilizácia však mala aj odvrátenú tvár. Španieli boli zarazení, keď zistili, aký rozsiahly počet ľudských obetí rituály tejto civilizácie vlastne majú.

Aztékovia holdovali ľudským obetiam pri svojich rituáloch podobne ako Mayovia. Tieto obete však zabíjali ešte s väčšou horlivosťou, ako to robili Mayovia. Medzi obeťami boli predovšetkým zajatci z bojov s nepriateľskými kmeňmi či otroci z radov podrobených národov. Ľudské jatky sa konali na oslavu bohov napríklad pri zasvätcovaní novopostavených chrámov.

Niektoré rituály sú len ťažko pochopiteľné. Veľkňaz obetiam napríklad z hrude kamenným nožom vyrezal ešte bijúce srdce. To následne položil na zvláštny oltár, zatiaľ čo telo obete bolo zhodené zo stupňov pyramídy a nie raz poslúžilo kanibalizmu.

V iných rituáloch zasa obeť zaživa zvliekli z kože. Kňaz si potom kožu obliekol na seba a nosil ju na sebe celý mesiac. Tento druh obradu symbolizoval znovuzrodenie. Strata ľudskej kože symbolizovala zvliekanie z kože hada, ktorého Aztékovia uctievali.

Krvilačnosť tohto národa sa len zhoršovala. Akonáhle začal cyklus prelievania krvi, tieto rituály sa rozširovali a požiadavky na ľudské obete neúmerne rástli. Rástli úmerne aztéckej prosperite.

Španielski dobyvatelia zaznamenali, že po tom, čo dorazili do hlavného mesta – Tenochtitlanu – súčasného centra Mexiko City – s hrôzou žasli nad monumentom smrti, ktorý sa podľa odhadu skladal zo 125 tisíc presne geometricky usporiadaných ľudských lebiek.

Dnes sa nám rituály, kde sú obeťami ľudia zdajú skutočne hrôzostrašné. V minulosti predstavovali neoddeliteľnú súčasť kultúr týchto starovekých civilizácií.

Zdroj: mexicolore | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen