Zaujímavosti

Kto a kedy potrebuje psychotesty na vodičák?

Kto a kedy potrebuje psychotesty na vodičák?

videní: 1.1K

Cesty sa pomaly, ale isto premieňajú na boxerský ring. Takmer každý si chce aspoň raz dokázať, že on je ten lepší boxer. Psychika človeka ovplyvňuje jeho konanie, a to nielen v kritických situáciách za volantom. Existujú povolania, pri ktorých zamestnanci musia psychotesty absolvovať minimálne pri prijatí do zamestnania. Rovnako existujú skupiny vodičských oprávnení, kde vodiči potrebujú psychotesty na vodičák. A to dokonca v pravidelných intervaloch.

Vodiči, nezabúdajte na dôležitú povinnosť, ktorá spočíva v oznámení PZ do 7 dní zmenu svojich osobných údajov uvedených vo vodičskom preukaze, zmenu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti alebo podstatnú zmenu svojej podoby.

Alfou a omegou pre vodičov je zákon 8/2009 o cestnej premávke. Tam sa vodič dozvie o svojich povinnostiach. A rovnako pre istú skupinu tu je charakterizovaná potreba psychotestov.

Čo je psychická spôsobilosť?

Najviac sa dozvieme v §88 vyššie spomenutého zákona. My pre vás vyberáme len to najpodstatnejšie.  

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností. Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel. Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom. Ak na základe záveru psychologického vyšetrenia osoba nie je spôsobilá na vedenie motorového vozidla, možno následné psychologické vyšetrenie vykonať najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa posledného psychologického vyšetrenia. Náklady spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti hradí posudzovaná osoba (podľa rozsahu, pokojne to môže byť aj 80 – 100 eur). Náklady spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti môže uhradiť aj zamestnávateľ posudzovanej osoby, ak je to potrebné na výkon zamestnania alebo povolania. Osoba, ktorej psychická spôsobilosť je podmienená pravidelnému podrobovaniu sa psychologickému vyšetreniu, je povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu v lehote určenej posudzujúcim psychológom.

Psychotesty musia absolvovať aj vodiči Taxi alebo poštárskych vozov, alebo prepravujúci nebezpečné látky – ADR, alebo tí, ktorí používajú VRZ – vozidlá s právom prednostnej jazdy. Nesmieme zabudnúť ani na inštruktorov autoškoly – podľa zákona o autoškolách.

Aký vodič je povinný podrobiť sa psychologickému vyšetreniu?

  •  žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE;
  •  iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

Pravidelné psychologické vyšetrenia v lehote každých 5 rokov a po dosiahnutí 65 rokov života každé 2 roky musia:

  • vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE;
  • vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Preskúmanie psychickej spôsobilosti

Preskúmanie psychickej spôsobilosti sa vykonáva:

  • ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena  psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia;
  • ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných 12 mesiacoch ako vodič motorového vozidla 3x závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac;
  • ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietne podrobiť sa vyšetreniu na prítomnosť alkoholu v organizme.

Preskúmaniu psychickej spôsobilosti sa tiež musí zúčastniť držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel na 2 roky a viac, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti (ak menej tak len odborná spôsobilosť).

Načo je zamerané psychologické vyšetrenie?

Vyšetrenie pozostáva z testov, ktoré majú za úlohu preveriť všeobecné rozumové schopnosti, reakčné schopnosti, pozornosť v záťaži alebo štruktúru osobnosti. Tiež  sa vykonáva osobný rozhovor a posudzuje správanie počas celej doby vyšetrenia.

Dá sa pripraviť na psychotesty?

Názory sú rôzne. Všetko sa dá, ľudovo povedané, obabrať. Nie sme odborníci, ale sme názoru, že pri príprave vyšetrovanej osoby na psychotesty stráca samotné vyšetrenie zmysel. Ak na psychotesty akéhokoľvek druhu idete, pokúste sa byť odpočinutý a otvorený.

Sú takto nastavené podmienky dostačujúce?

Táto téma je na dlhé lakte. Odpoveď podľa mňa nikdy nebude úplne jednoznačná. Auto je vo svojej podstate určitou formou zbrane. To si uvedomí väčšina až vtedy, keď sa niečo stane. Čo si myslíte vy, bolo by vhodné zaviesť psychologické vyšetrenia aj pre ostatné skupiny, resp. pre bežných uchádzačov o vodičské oprávnenie skupiny B (prípadne ostatných skupín, kde to nie je teraz potrebné)? Psychická úroveň, predovšetkým mladších ľudí je často niekde úplne inde, ako tých skôr narodených. Tieto rozdiely sa prejavujú aj pri šoférovaní. Ako by podľa vás mal vyzerať optimálny kompromis?

Zdroj: topspeed.sk | topdesat

Článok vznikol v spolupráci s motoristickým portálom topspeed.sk

b
Komentáre
Hore

Súbory cookie pomáhajú zlepšovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. viac info...

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Na prevádzku našich webových stránok používame rôzne typy súborov cookie:
(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a
(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Reklama – Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy tretích strán na našich webových stránkach. Naše webové stránky tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany, napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook alebo tlačidlo „Tweet“ služby Twitter, či Google Plus a pod.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách…

Zatvoriť