Zaujímavosti

Elektrón: Epochálny objav, ktorý sa bál priniesť na svetlo

Elektrón: Epochálny objav, ktorý sa bál priniesť na svetlo

videní: 1.5K

Nie tak celkom sám. Skôr sa obával muž menom Wilhelm Roentgen. Uznávaný vedec si bol vedomý, že objav elektrónu otrasie celou klasickou fyzikou. Nevedecky pred ním zatváral oči. Ale poďme pekne po poriadku.

Písal sa rok 1897. Anglický fyzik menom Joseph Thomson pri štúdiu elektrických výbojov v zriedených plynoch odhalil drobnú hmotnú časticu nabitú zápornou elektrinou. Dospel k záveru, že je základnou zložkou hmoty. Niečo ešte menšie, ako je atóm. To „čosi“ aj dokázal. V pokusnej komore mu neviditeľné elektrické náboje obalené viditeľnými kvapôčkami vody padali ako riedky oblak. Priťahovalo ich totiž gravitačné pole. Vedec mohol priam počítať elektróny, o ktorých svet dovtedy ani netušil.

Thomson ale aj mnohí po ňom upresňovali a dopĺňali poznatky o elektróne. Skúmali a merali jeho hmotnosť, elektrický náboj či polomer. Zistili a spísali podrobnosti o jeho vlastnostiach. To bol však len začiatok. Na základe neho následne fyzici objavili mnoho iných elementárnych častí. Poznatky, ktoré časom nadobudli vcelku rozmerov, sa zdali jasné aj menej znalým odborníkom. Iba uznávaný vedec Wilhelm Roentgen – fyzik Adolph F. Joffe o ňon napísal, že „ viac ako ktorýkoľvek iný z jeho súčasníkov sa zaslúžil o vytvorenie novej fyziky nášho storočia“ – ich odmietal.

Roentgen sa zároveň zaoberal príbuznou oblasťou – skúmal vplyv elektrického prúdu na plyny. Upriamoval sa na neviditeľné lúče, ktoré nehlučne vychádzali zo stien prístroja. Ani v tom čase len netušil, že objavil zložitý svet vzájomného vzťahu elektrónov a atómových jadier. Napriek tomu elektrón dlhé roky odmietal. A to poriadne tvrdohlavo. Hovoril o ňom ako o „cudzincovi v krajine klasickej elektrodynamiky“. Napísal: „Atóm elektriny je nedokázaná hypotéza, často používaná bez dostatočných podkladov a zbytočne.“

Uznávaný vedec Wilhelm Roentgen, preslávený puntičkár, sám profesor fyziky, znalec elektrických a elektromagnetických javov, akoby vytušil, že elektrón otrasie klasickou fyzikou. Obával sa, a tak nevedecky pred ním zatváral oči. V jeho fyzikálnom ústave na mníchovskej univerzite bolo slovo „elektrón“ nadlho zakázané. Nik ho nesmel vysloviť, bol nahradený slovným spojením „atóm elektriny“.

Zdroj: wiki | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen