Zaujímavosti

Biblia trochu inak. 3. časť

Biblia

videní: 856

Prinášame tretí – záverečný článok z našej mini série s názvom Biblia trochu inak. Pozrite sa spoločne s nami trochu bližšie na knihy Starého a Nového zákona.

Veľká väčšina kníh Starého zákona bola pôvodne napísaná hebrejsky a 39 z nich tvorí Bibliu židovského náboženstva. Starý zákon vznikal veľmi dlho, najstaršie knihy pochádzajú zo začiatku 1. tisícročia pred našim letopočtom. Obsahujú texty (predovšetkým predpisy a piesne) ešte oveľa staršie, ktoré predtým existovali samostatne a tradovali sa ústnym podaním. Starozákonné texty popisujú udalosti s obrovským časovým rozstupom a žiadny z tých, kto ich zapisoval, nebol ich očitým svedkom.

Po dobu, ktorá bola pre vznik Starého zákona rozhodujúca, vedci považujú historický úsek, kedy Židia boli v babylonskom zajatí po dobytí Jeruzalema kráľom Nabukadnezarom (v rokoch 597 až 538 pred našim letopočtom). V nasledujúcich stáročiach bola následne realizovaná konečná úprava týchto textov. K definitívnemu „uzatvoreniu redakčnej práce) na Starom zákone došlo zrejme až v 1. storočí nášho letopočtu.

Okrem tejto hebrejskej podoby Starého zákona vznikol v posledných storočiach pred počiatkom letopočtu aj jeho preklad do gréčtiny. Dôvod spočíval v tom, že Židia sa vtedy nachádzali vo sfére vplyvu helénskych panovníkov nad východným Stredomorím a v kozmopolitnej spoločnosti, kde gréčtina hrala približne rovnakú úlohu ako dnes angličtina. Grécka verzia bola naviac obohatená aj o ďalšie knihy – a vychádzali z nej aj Biblie najstarších kresťanov. Až reformované cirkvi a niektoré moderné preklady sa vrátili k pôvodnému židovskému Starému zákonu.

Nový zákon vznikal len o čosi neskôr, na rozdiel od Starého zákona však zachytáva popisovaný dej s oveľa menším časovým rozstupom. Jeho jadrom sú knihy hovoriace o živote Ježiša Krista (evanjeliá) a niekoľko ďalších. Písomnú podobu v gréckom jazyku dostali zrejme na prelome 1. a 2. storočia nášho letopočtu. Ale ešte ďalšie dve storočia následne prebiehali spory o to, ktoré z nich budú zahrnuté do konečnej podoby kresťanskej Biblie.

Zdroj: Wiki topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen