Zaujímavosti

Karol IX. ako syn legendárnej Kataríny Medicejskej

Karol IX. ako syn legendárnej Kataríny Medicejskej

videní: 283

Karol IX. zastával post francúzskeho kráľa medzi rokmi 1560 až 1574. Narodil sa dňa 27.6.1550 ako Karol Maximilián, orleánsky vojvoda, syn Henricha II. a Kataríny Medicejskej. Pri vyslovení mena francúzskeho kráľa Karola IX. sa dnes každému pravdepodobne vybaví krvi preliatie v roku 1572, neslávne známe pod názvom bartolomejská noc. Prinášame ďalší článok z minisérie „muži robia dejiny“.

Je to práve bartolomejská noc, ktorá ako spomienka na druhého najstaršieho syna Henricha II. a Kataríny Medicejskej – Karola IX. – charakterizuje obdobie jeho panovania. K tomuto masakru došlo v Paríži a na vidieku v roku 2572, a padlo mu za obeť množstvo protestantov, i nemálo katolíkov.

Karol IX. zomrel pomerne mladý, jeho profil ako človeka a kráľa môžeme z prameňov, ktoré sa uchovali, konštruovať oveľa jasnejšie, ako v prípade jeho staršieho brata Františka. Rovnako ako on mal aj Karol slabé zdravie, veľmi obmedzenú fyzickú odolnosť, a rovnako ako on miloval dlhé vyčerpávajúce poľovačky na koňoch. Okrem toho našiel záľubu v manuálnej práci a častokrát osamote pracoval v dielni, ktorú si sám v Louvre zariadil. Bol dobromyseľnej povahy, v súkromí sa choval veľkoryso a láskavo. Mal však veľmi krehké nervy, takže bol extrémne vznetlivý a jeho slabé nervy boli aj príčinou niekedy zbrklého chovania a nekontrolovaných výbuchov hnevu. Podľa dostupných informácií sa zdá, že ho už spomínaná bartolomejská noc zmenila. Vytratilo sa všetko, čo ho v minulosti činilo príťažlivým a láskyhodným. Súčasníci, ktorí sa v tom čase dostali do jeho blízkosti, popisujú kráľa ako muža, ktorý sa vyhýbal priamemu pohľadu, šíril okolo seba melanchóliu a takmer vôbec nehovoril. Jeden benátsky diplomat o ňom povedal: „Sú dôvody k obavám, že sa z vládcu prísneho chce stať vládca ukrutný“.

V prvom desaťročí svojej vlády stál Karol v tieni druhých, predovšetkým v tieni svojej matky, ktorá bola politicky nesmierne nadaná a ambiciózna. Po svojich 20.narodeninách síce so zvyšujúcou sa mierou prejavoval svoju vlastnú politickú vôľu, nikdy však úplne slobodne a nezávisle od svojej matky Kataríny Medicejskej, ktorá do tej doby napriek všetkým zmätkom naokolo dokázala presadiť záujmy monarchie a svojich synov.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen