Zaujímavosti

Ilumináti: Oko, ktoré všetko vidí – 2. časť

oko

videní: 428

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Oko, ktoré všetko vidí. Ilumináti a nové usporiadanie sveta na základe cieľov vytýčených Rádom už na konci 18.storočia, si toto hnutie získavalo sympatizantov po celej Európe. Dodnes sa Rád Iluminátov považuje za najstaršiu stále živú konšpiráciu. Dosť bolo úvodných rečí. Poďme na druhú časť.

V tajnej organizácii začali postupne vznikať nezhody. Konflikty sa začali vyostrovať a vnútorné rozpory pritiahli pozornosť bavorských úradov. Ilumináti sa stali terčom mnohých obvinení a 22.júna 1784 bavorský panovník Karol Teodor (1724 až 1799) zakázal činnosť spolkov, spoločností a bratstiev, ktoré nemajú panovníkovo povolenie. O rok neskôr vydal rozhodnutie, ktorým zakazoval iluminátom v Bavorsku pôsobiť, lebo ich považoval za zradcov a nepriateľov cirkvi. Vtedy sa začalo neúprosné prenasledovanie členov spoločnosti a v roku 1785 tajnú organizáciu oficiálne rozpustili. Napriek tomu existujú dohady o tom, že tajný rád pôsobí v rôznych kruhoch po celom svete dodnes. Súčasní autori ako Dan Brown alebo Umberto Eco oživili záujem o tajomstvá okolo tejto spoločnosti. Niektorí tvrdia, že súčasné spolky, ako napríklad bratstvo Skull & Bones z Yalovej univerzity, pokračujú v činnosti Iluminátov. Príslušníci spomínaného bratstva zvyčajne pochádzajú zo zámožných rodín, pričom medzi nich patrili aj viacerí americkí politici a členovia rodiny Bushovcov.

Zrezaná pyramída, nad ktorou sa nachádza Božie oko a latinský nápis Novus ordo seclorum ( v preklade Nové usporiadanie vekov) patria medzi najtypickejšie symboly tajnej spoločnosti Iluminátov. Zaujímavé je, že sa nachádza aj na zadnej strane štátneho znaku Spojených štátov amerických a od roku 1935 aj na zadnej strane jednodolárovej bankovky. Podobu bankovky schválil prezident Franklin Delano Roosevelt (1882 až 1945), ktorý patril medzi významných slobodomurárov.

O Iluminátoch sa toho už popísalo skutočne veľa. Konšpirátori konšpirujú a budú konšpirovať. Kde je však pravda? Rád Iluminátov skutočne zanikol, alebo pretrváva dodnes? Vykreovalo sa z pôvodných iluminátov ako stúpencov tajnej nemeckej spoločnosti s pôvodným názvom Illuminati Germanae skutočne celosvetové hnutie s cieľom ovládnuť všetok ľud?

Zdroj: freent | topdesat

 

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen