Zaujímavosti

Ilumináti: Oko, ktoré všetko vidí – 1. časť

oko

videní: 1.5K

V rámci dvojdielneho článku s názvom Oko, ktoré všetko vidí, sa spoločne pozrieme na iluminátov a nové potenciálne usporiadanie sveta. Jedna z najstarších konšpiračných teórií hovorí o tom, že jestvuje tajný plán na vytvorenie jednotnej svetovej vlády.

Americké médiá venujú zvláštnu pozornosť údajnému plánu „nového usporiadania sveta“, do ktorého sú zapojení významní predstavitelia z oblasti politiky, ekonomiky, vedy, medicíny, masmédií alebo armády. Predpokladá sa, že na tomto pláne sa podieľajú mocné americké rodiny Rothschildovcov, Rockefellerovcov, Morganovcov, Kissingerovcov alebo DuPontovcov. Konšpiračná teória o novom usporiadaní sveta vznikla pred niekoľkými storočiami. Podozrenia o existencii tajného spoločenstva usilujúceho sa získať nadvládu nad svetom sa začali objavovať v roku 1776, keď v Bavorsku vznikol Rád iluminátov. Založil ho profesor cirkevného práva na Univerzite v Ingolstadte Adam Weishaupt (1748 až 1830). hlavným cieľom spoločnosti bolo odstránenie všetkých monarchií a štátnych cirkví v Európe a v jej kolóniách. Základnou myšlienkou ich snaženia bolo usporiadať svet tak, aby na medzinárodnej úrovni existovala jediná mena a jediné náboženstvo, lebo podľa racionalistických slobodomurárskych ideí to bol jediný spôsob na dosiahnutie ľudskej dokonalosti.

Ilumináti mali 6 hlavných cieľov:

  • Odstránenie všetkých monarchií a vládnucich síl
  • Potlačenie súkromného vlastníctva jedincov aj spoločností a postupné zrušenie spoločenských vrstiev
  • Zrušenie dedičného práva
  • Potlačenie predstavy vlastenectva a nacionalizmu a nastolenie svetovej vlády a medzinárodnej kontroly
  • Zrušenie predstavy tradičnej rodiny
  • Zákaz akéhokoľvek náboženstva a zavedenie oficiálneho ateizmu

Myšlienky iluminátov sa rýchlo šírili v Nemecku, Rakúsku, Uhorsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku a aj v ostatných kútoch Európy. Medzi podporovateľov patrili aj také významné osobnosti, ako filozof Johann Gottfried vo Herder (1744 až 1803), básnik a spisovateľ Johann Wolfgang von Goethe (1749 až 1832), gróf Alessandro di Cagliostro (1743 až 1795), gróf de Mirabeau (1749 až 1791) a legendárny alchymista gróf Saint-Germain (1696 až 1784). Medzi prívržencov patril aj princ Ferdinand z Brunswicku (1721 až 1792). Pokračujeme druhou časťou článku.

Zdroj: freenttopdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen