Zaujímavosti

Projekt HAARP ako tajný vojenský projekt? (1. diel)

haarp

videní: 680

O projekte HAARP ste už určite niečo počuli. Z času na čas na ňom pracujú aj slovenskí vedci. Poďme sa však v rámci dvojdielneho článku na tento projekt pozrieť trochu z inej strany. Úzka spolupráca amerických ozbrojených síl s vedcami, pracujúcimi na tomto projekte, vzbudzuje viacero podozrení. Existujú dohady, že išlo len kamufláž maskujúcu tajné vojenské aktivity.

Vysokofrekvenčný aktívny aurorálny výskum (v skratke HAARP) je vedecký program, ktorý sa zaoberá procesmi v ionosfére a šírením rádiových vĺn. Financujú ho Vzdušné sily a Námorníctvo Spojených štátov amerických, Agentúra pre výskum pokročilých obranných projektov (DARPA) a Aljašská univerzita. Jeho cieľom je preskúmať fyzikálne a elektrické vlastnosti zemskej ionosféry, ktoré ovplyvňujú civilné aj vojenské komunikačné a navigačné systémy. Internetová stránka projektu HAARP uvádza možnosti jeho využitia. Ozbrojeným silám by napríklad slúžil ako prístroj, ktorým by dokázali vytvoriť elektromagnetický impulz, aký vzniká pri výbuchu atomovej bomby v atmosfére. Takisto by im umožnil nahradiť nízkofrekvenčný systém, umožňujúci komunikáciou s ponorkami, za účinnejší radar OTH (over-the-horizon, v preklade za horizontom), ako aj zabrániť cudzej komunikácii na veľkom území bez negatívneho dosahu na vlastné potreby. Okrem toho by dokázal vykonávať tomografiu podzemia s cieľom nájsť ložiská ropy a nerastných surovín. Preto mu v minulosti americký Kongres pridelil značné finančné prostriedky. Projekt odštartoval v roku 1993 a výskum prebieha vo Výskumnej stanici HAARP neďaleko oblasti Gakona ležiacej na západe národného parku Wrangell-St. Elias National Park and Preserve na Aljaške. Medzi najdôležitejšie zariadenia areálu patrí IRI. Ide o výkonný vysokofrekvenčný vysielač, ktorý slúži na zmenu vlastností ionosféry.

Aktívna účasť amerických ozbrojených síl na projekte vzbudzuje podozrenie vo viacerých kruhoch. Obviňujú HAARP z toho, že zatajuje skutočný cieľ výskumu, a to ískanie kontroly nad atmosférou a jej využitie na vojenské účely. Niektorí odborníci tvrdia, že ionosféra by sa mohla stať účinnou klimatickou zbraňou. Pokračujeme druhým dielom článku s názvom Projekt HAARP ako tajný vojenský projekt?

Zdroj: ytimgtopdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen