Zaujímavosti

Celý život očierňovaný Paracelsus a prelomové zistenia

Paracelsus

videní: 787

Švajčiarskeho lekára menom Paracelsus celý život očierňovali. Negatívne názory na jeho počínanie pretrvávajú dodnes, ale jedno treba uznať, práve on ako prvý prišiel na to, že choroby spôsobuje aj lieči príroda.

Osvietený vedec, alebo temný alchymista? Názory na Paracelsa (1493 až 1541) sa naprieč dejinami líšia. Celým meno Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, teda Paracelsus a jeho dielo dodnes vyvolávaj ostré výmeny názorov. Kontroverzným sa stal predovšetkým pre popieranie zaužívaných medicínskych postupov. Najviac nepriateľov si získal otvoreným odsudzovaním Galénových teórií, ktoré boli aj 1 300 rokov od svojho vzniku všeobecne uznávané.

V 16. storočí existovali v Európe dva sociokultúrne prúdy, ktoré medzi sebou súperili. Na jednej strane to bola renesancia čerpajúca z antických estetických a vedeckých tradícií a na strane druhej to bolo dedičstvo európskych národov, ktoré pozostávalo z duchovného vnímania kultúry a politiky. Neskorá stredoveká filozofia považovala človeka za mikrokozmos. To znamená, že jeho činnosť závisela od podmienok životného prostredia, teda od makrokozmu. Z toho vyplýva, že jedinec a príroda žijú v neustálom kontakte a vzájone sa ovplyvňujú. Tento postulát protirečil renesančnej filozofii, ktorá vychádzala z idey, že človek je stredom vesmíru. Analógia vonkajšieho (vesmír) a vnútorného (ľudské telo) vyvolala taký spoločenský ohlas, že niektorí učenci sa pustili do jej podrobného skúmania.

Paracelsus bol jedným z mála európskych vzdelancov, ktorí nesúhlasili s humanistickými myšlienkami. Jeho uvažovanie sa zakladalo na dvojitom vnímaní sveta. Vo svojom diele napísal: Ľudského ducha ovplyvňujú súhvezdia, ľudskú dušu planéty a ľudské telo živly.“ Okrem toho vymyslel „teóriu siedmich planét“, ktorá vychádzala z tradície tajomnej alchýmie. Podľa tejto teórie existuje súvislosť medzi orgánmi ľudského tela a siedmimi vtedy známymi planétami slnečnej sústavy. Astronómovia mali pred sebou ešte veľa práce.

Renesancia zapríčinila, že astrológia a astronómia sa rozdelili na dva vedné odbory. Napriek tomu, že astronómovia astrológov zatienili, Paracelsove myšlienky si našli nasledovníkov. Na základe Paracelsovho vysvetlenia vplyvu planét na orgány ľudského tela vymysleli teóriu, podľa ktorej vplývajú na ľudské telo aj znamenia zvieratníka.

Zdroj: googleusercontenttopdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen