Zaujímavosti

Psychológia a alchýmia: 1. časť

Psychológia a alchýmia

videní: 964

Psychoanalytické teórie, ktoré nasledovali po Freudovi, sa snažili určiť, do akej miery ovplyvňuje postavenie hviezd pri narodení ľudský charakter. Jednou z nich bola aj transpersonálna psychológia. Založil ju Stanislav Grof, pričom vychádzal z výskumov Carla Gustava Junga. Prinášame vám ďalšiu zaujímavú sériu článkov o egu a vesmíre.

Začiatkom 20. storočia astronómia západného sveta vo všetkom prevýšila astrológiu. Vesmír už neovplyvňoval každodenný život ľudí a len málo vedcov, dychtiacich po uznaní kolegov, sa venovalo výskumu postavenia hviezd na oblohe. Toto bádanie nespočívalo v snahe o odhalenie vplyvu súhvezdí na jedincov, ktorí sa narodili v určitých dňoch. Víťazstvo rozumu so sebou prinieslo uväznenie duše v ľudskom tele.

Prvé roky 20. storočia boli vo všeobecnosti plodným vedeckým obdobím. Najviac sa tento pokrok prejavoval vo fyzike a chémii. Pripomeňme si, že predchodkyňami týchto vied boli astrológia a alchýmia – odvetvia založené na viere v moc hviezd, ktoré do západného sveta vrátili Arabi. Po skončení technickej revolúcie v Európe sa začal vytvárať model post industriálnej spoločnosti, ktorá ovládala a velebila stroje a hlásala krásu mestského prostredia, ktoré bolo na vzostupe. V tomto ohľade sa očakávalo, že ľudský intelekt bude zdrojom tvorivosti. Vynálezcovia, ktorí prostredníctvom úžasných strojov s nadľudskými schopnosťami ukovali pokrok ľudstva, si zaslúžili uznanie za podnikavého ducha. Vyslobodili sa z pút zväzujúcich ich nepokojné a nekonformné duše zodpovedné za obrodu upadajúcej spoločnosti, v ktorej sa narodili.

Človek a jeho nebeská vôľa sa stali symbolom umenia, vedy a kultúry. Zároveň vznikla potreba pochopiť ľudské správanie, a preto sa psychológia, dovtedy vnímaná ako abstraktný pojem, stala samostatnou vednou disciplínou. Ako je známe, liečebné metódy psychológov sa veľmi nelíšili od počiatočných astrologických postupov. Obe disciplíny sa snažili pochopiť ľudské správanie. Švajčiarsky alchymista Paracelsus sa domnieval, že sedem vtedy známych planét vplýva na fungovanie ľudských orgánov. Podobné myšlienkové pochody existovali aj v poslednej tretine 19. storočia, keď sa výskumom vplyvu psychológie na fyziológiu zaoberali takí uznávaní vedci, ako WIlhelm Wundt a Gustav Theodor Fechner. Pokračujeme druhou časťou článku.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen