Zaujímavosti

Démon s hadím telom: 1. časť

Démon s hadím telom

videní: 575

V mytológiách mnohých národov vystupuje diabol ako pôvodca všetkého zlého. V konečnom dôsledku však ide o pomenovanie temnej ľudskej stránky, ktorá je synonymom pojmu zlo.

V dejinách náboženstiev možno nájsť nespočetné množstvo démonov. V súčasnosti sa diskutuje o tom, či zlý duch v podobe legendárneho hada z knihy Genezis nebol jedným z nich. Ježiša Krista pokúšal Satan, keď sa ho snažil zviesť z cesty. Niečo podobné zažil aj Budha, ktorý musel vynaložiť nadľudské úsilie, aby odmietol úžasnú odmenu od Máru (teda diabla Ďalekého Východu) za to, že sa prestane snažiť o prebudenie. Postupom času začalo upevnenie náboženstiev v spoločnosti ľudí rozdeľovať. Niektoré prípady nečestného spájania náboženstva a politickej moci viedli až k Honom na čarodejnice v 16. a 17. storočí. V rámci prvého článku tématiky článkov v súvislosti s diablom v rôznej podobe sa spoločne pozrieme na démona s hadím telom.

Boj dobra a zla je súčasťou všetkých náboženstiev. Príkladom z Biblie je epizóda, v ktorej had pokúša Evu. V tomto príbehu víťazí viera nad rozumom. Rovnako je tak aj mýtus života je súčasťou viacerých kultúr. Jeho plodmi zvyknú byť múdrosť a nesmrteľnosť a väčšinou ho stráži nadprirodzená bytosť, ako drak alebo had. Jeho časti prislúchajú len vyvoleným a takmer vždy sú odmenou za prospešný skutok. V niektorých civilizáciách však vystupuje postava draka alebo hada ako symbol pokušenia, smrti či zlomyseľnosti. To platí vtedy, ak sa plaz spája so stromom poznania namiesto stromu života. Ide o dôkaz, že v mnohých kultúrach bola zvedavosť odsudzovaná a vnímaná ako niečo, čoho sa treba obávať, keďže jej dôsledky nemožno predvídať.

Niektorí odborníci sa domnievajú, že tradičný starozákonný výklad hada z knihy Genezis ako démona je výsledkom nesprávneho pochopenia pojmov, lebo v Zjavení apoštola Jána sa píše: „Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.“ (Zjavenie apoštola Jána, 12:7 – 9).

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Démon s hadím telom.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen