Zaujímavosti

Valkýry: Škandinávske božské bytosti

Valkýry: Škandinávske božské bytosti

videní: 725

Počuli ste už o bozkoch valkýr? Valkýry sú škandinávske božské bytosti, ktorých úlohou bolo vybrať najstatočnejších padlých bojovníkov a odniesť ich do Odinovho raja – Valhaly.

Germáni zrejme neboli najlepší vojenskí stratégovia. Označovali ich za drsných bojovníkov, ktorí neobratne používali zbrane a ktorí nemali s obeťami najmenšie zľutovanie. Ich svetonázor bol jednoduchý: kto nie je s nimi, je proti nim. Slovo barbar získalo negatívny význam práve vďaka týmto severoeurópskym národom, ktoré boli strojmi na zabíjanie. Ich chabú úctu k životu im však netreba príliš vyčítať. Do bitiek išli s vedomím, že ak padnú na bojovom poli, tak ich bohovia odmenia. Najpodstatnejšie nebolo víťazstvo, ale sebaúcta a odvaha v oji. To boli dve cnosti, ktoré zdobili dobrého bojovníka. Keď bojisko zahalila hmla, predznamenajúca noc a na zemi ležali tisíce nehybných znetvorených tiel, ktorých krv zaliala zničené lúky a polia, bolo v diaľke počuť tiché zvonenie prílb. Na konských chrbtoch prichádzali valkýry. Posielal ich najvyšší boh germánskych národov zo severu Európy a zároveň ich otec Odin.

Najstatočnejších bojovníkov oživili valkýry bozkami a odviedli ich do Valhaly. Išlo o úžasnú obrovskú sieň zdobenú zlatom. Jej steny skrášľovali honosné štíty a brnenia, ktorých lesk oslepil každého, kto do siene vstúpil. Pri príchode do Valhaly sa valkýry o padlých bojovníkov naďalej starali, nalievali im medovinu a obšťasňovali ich svojou krásou. Keďže je ťažké zbaviť sa starých návykov, obyvatelia Valhaly cez deň bojovali a v noci hodovali a oslavovali. Lenže táto sieň bola len prechodným bydliskom, akousi čakárňou, v ktorej očakávali Ragnarok, teda posledný súboj, v ktorom starí bohovia zahynuli a vo vesmíre vzniklo nové kráľovstvo mieru a lásky.

Napriek tomu, že sú valkýry spájané s vojnou, mali aj inú pôsobnosť. Boli čarodejnicami, ktoré sa dokázali premeniť na labute a iné vtáky. Zabezpečovali úrodnosť polí a plodnosť ľudí, a to dokonca aj slobodných, keďže aj tí cítili lásku.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen