Zaujímavosti

Bosoráctvo, čary a orgie: 1. časť

Bosoráctvo

videní: 678

Najrozšírenejším stredovekým pohanským rituálom boli seansy bosoriek. Tieto stretnutia tvorili hlavne ženy a predsedal im chlap považovaný za diablovho posla, ktorý bol prezlečený za capa. O bosorkách, čaroch či inej temnej mágii ste už určite počuli množstvo skutočností. Tentokrát sa však na celú problematiku pozrieme spoločne trochu bližšie.

Zo všetkých miest, kde v stredoveku existovalo bosoráctvo, je hádam najznámejším legendárny vrch Brocken, teda najvyšší vrch nemeckého pohoria Harz. Tam sa niekoľkokrát ročne konal sabat bosoriek, počas ktorého boli prostredníctvom krvných prísah zasväcovaní noví členovia, zaväzujúci sa slúžiť pánovi temnôt Luciferovi. Po iniciačnom obrade nasledovalo znesvätenie krucifixu a ostatných kresťanských symbolov a potom prišlo na rad vzývanie diabla prostredníctvom tancov. Tie boli plné obscénností a nakoniec vyvrcholili orgiami, ktorých sa zúčastnili všetci prítomní. Takéto seansy, ktoré sa riadili náboženskou liturgiou a po stáročia sa nazývali bosoráctvom, mali pravdepodobne veľmi ďaleko od kúziel a ezoterizmu. V skutočnosti mohlo ísť o vyznávanie viery inšpirovanej manicheizmom, ktorého pozostatky možno nájsť hlavne vo vidieckych oblastiach starej Európy. V stredoveku bolo cieľom katolíckej cirkvi zaviesť monoteistickú doktrínu, a preto kruto bojovala proti tejto viere podporovanej albigéncami. Začalo sa prenasledovanie založené na vnímaní sekularizmu ako herézy, pričom heretikov považovali za bosorákov a bosorky. Nás dnešný postoj k bosoráctvu založenom na nadprirodzených javoch je výsledkom šírenia predstáv o tomto ľudovom pohanskom kulte katolíckou vierou.

Albigénske vierovyznanie vychádzalo z náboženského dualizmu. Podľa neho sa vesmír skladal z dvoch protikladných svetov. jedným z nich bol duchovný svet stvorený Bohom. Druhým bol zasa hmotný svet ukutý Satanom. Obrady, ktorými sa uctievala matéria, sa opierali o strach zo smrti. Ten je živnou pôdou všetkých náboženstiev. Existenciu onoho sveta si ľudia predstavovali už v staršej dobe kamennej, čoho dôkazom je maľba v jaskyni v Ariege (vo Francúzsku) zobrazujúca boha vojny a smrti. Pokračujeme druhou časťou článku, kde sa spoločne pozrieme na „tradičnú“ smrť na hranici či rituál plodnosti.

Zdroj: Pexels | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen