Zaujímavosti

Živá hlinená socha – Pražský golem

Pražský golem

videní: 827

V židovskej mystike je golem hlinená socha, ktorá po vyslovení zaklínacej formuly ožije. Príbeh pražského golema, stvoreného rabínom Löwom v 16. storočí, je metaforou prehnanej snahy ukončiť príšerný boží trest.

V knihe Genezis sa píše, že Boh stvoril prvého človeka z hliny. Odvtedy chceli mnohí najvyššieho stvoriteľ napodobniť a vytvoriť inteligentnú bytosť, čo by nepochybne značilo všemocnosť. Od zrodenia Adama sa ľudia mnohokrát pokúšali stvoriť život, pričom sa snažili zatieniť aj samotného boha. Medzi najznámejšie prípady z kvanta pokusov patrí homunculus švajčiarskeho alchymistu Paracelsa (žil v rokoch 1493 až 1541) a Frankensteinovo monštrum britskej spisovateľky Mary Shelleyovej (žila v roku 1797 až 1851). ďalším prípadom snahy stvoriť život z ničoho je znepokojujúci čin rabína Jehudu Löwa ( žil zhruba v rokoch 1525 až 1609), ktorý bol v 16. storočí duchovným vodcom početnej komunity pražského židovského geta. Ako osobnosť je rešpektovaný dodnes. Hovorí sa, že v metropole českého kráľovstva bol veľmi vplyvnou osobou a že bol aj významným vzdelancom, ktorý sa venoval astronómii a astrológii. Jeho bádanie v spomínaných oblastiach bolo inšpiráciou pre množstvo povestí, z ktorých najznámejšou je tá o stvorení golema. Tento výraz, ktorý možno nájsť v Biblii aj v posvätnej židovskej zbierke zákonov Talmud, označuje beztvarú nedokonalú látku.

Materiál, z ktorého rabín humanoida vytesal, bola pravdepodobne hlina z brehu rieky Vltavy. Na čelo sochy napísal slovo Emet (v preklade pravda). Motív vyrobenia golema nie je jasný. Niektoré zdroje tvrdia, že mal byť rabínovým osobným sluhom, iné sa prikláňajú k názoru, že jeho úlohou mala byť ochrana obyvateľov geta pred prenasledovaním, čo by potvrdzovalo rabínov prínos pre komunitu. V každom prípade sa názory zhodujú, pokiaľ ide o oživenie sochy, a to vložením pergamenu s nápisom Jahve do úst. Rabín obhajoval svoje dielo pred veriacimi argumentom, že počas vykonávania rôznych úloh riadil ohromne silného golema Boh a nie on. Lenže raz v sobotu, teda v deň, keď Židia oddychujú, Löw zabudol golemovi vybrať pergamen z úst a ten sa prestal ovládať. Bytosť, ktorá mala obyvateľom geta pomáhať, sa pre nich stala hrozbou. Hlinená socha obdarená ničivou silou pustošila všetko, čo jej prišlo do cesty.

Ako sa nakoniec podarilo zastaviť zúriaceho golema, nie je známe. Existuje totiž viacero verzií. Najviac prijímanou je však tá, že sa mu rabín postavil zoči-voči a zmazal mu na čele písmeno E zo slova Emet, čím vzniklo Met (mŕtvy) a golem znehybnel.

Zdroj: praguecityline | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen