Zaujímavosti

Shakespeare: Chudobný a málovzdelaný génius?

Shakespeare: Chudobný a málovzdelaný génius?

videní: 1.4K

Kto bol v skutočnosti William Shakespeare? Naozaj mohol človek, ktorý pochádzal z chudobných pomerov a s takým nízkym vzdelaním, napísať majstrovské diela súvekej literatúry? Záhada s názvom William Shakespeare pokračuje aj po vyše 400 rokoch od jeho smrti. Práve v súvislosti s týmto celosvetovo známym autorom sme si pripravili sadu článkov.

William Shakespeare, najvýznamnejší anglický dramatik, básnik a spisovateľ, sa narodil 26. Apríla 1564 v meste Stratford nad Avonou (Veľká Británia). Aspoň to nám bolo známe do dnešných dní, pretože existuje skupina expertov a výskumníkov, ktorí pochybujú o autorstve jeho diel. Všetko sa začalo v 19.storočí, v období, keď veda a rozum spochybňovali doslova všetko. Pochybnosti o autorstve diel, ktoré sa tradične pripisujú Shakespearovi, majú viacero dôvodov.

Jedným z nich je, že keby išlo naozaj o takú vznešenú osobnosť, dostalo by sa jej posmrtnej pocty oveľa skôr. Ďalšia hypotéza sa opiera o skutočnosť, že prakticky neexistuje žiadny Shakespearov rukopis (z jeho pera sa zachovalo iba 14 slov, z toho šesť podpisov v oficiálnych dokumentoch, všetky sú napísané rovnakým štýlom s rôznymi spôsobmi podpisu).

Ale ten najdôležitejší argument, ktorý vyvolával a aj dodnes vyvoláva pochybnosti o autorstve jeho diel, je jeho neurodzený pôvod a nedostatočné vzdelanie. Keďže Shakespearove texty oplývajú bohatou slovnou zásobou a znalosťou dramatickej konštrukcie, u jeho neprajníkov to pochopiteľne vzbudilo podozrenie. Jeho diela navyše priam hýria množstvom odborných termínov, či už z oblasti súdnictva, medicíny, histórie, mytológie, ale aj poľovníctva, sokoliarstva, života na kráľovskom dvore, námorníctva, náboženskej terminológie a podobne.

Shakespearov otec pochádzal z jednoduchých pomerov, nebol vzdelaný a pracoval ako rukavičkár, vlnár či mäsiar. Práve rodinné pomery a žiadne dokumenty, ktoré by potvrdzovali jeho vzdelanie, sú hlavné dôvody, prečo tzv.antistratfordiáni spochybňujú Shakespearove autorstvo. Kompletná tvorba WIlliama Shakespeara obsahuje približne 21 000 rôznych slov a jeho slovník je taký bohatý a taký vycizelovaný, že to podľa jeho neprajníkov mohla dosiahnuť iba vysoko vzdelaná osoba. Pokračujeme druhou časťou článku.

Zdroj: British Library | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen