Zaujímavosti

Krištof Kolumbus: Odkiaľ vlastne pochádza objaviteľ Ameriky? 2. časť

Krištof Kolumbus: Odkiaľ vlastne pochádza objaviteľ Ameriky?

videní: 1.9K

Krištof Kolumbus – meno, ktoré zrejme nikomu nemusíme približovať. Otázkou však je – okrem iného – odkiaľ pochádza človek považovaný za objaviteľa Ameriky? Španielsko, Taliansko, Portugalsko… 

Pokračujeme v druhom a zároveň poslednom článku o pôvode velikána menom Krištof Kolumbus, o ktorom sa dodnes vedú polemiky. Neexistujú žiadne jednoznačné dôkazy o tom, kde sa Kolumbus narodil. Hoci je jasné, že sa narodil na starom kontinente, kde konkrétne ostáva záhadou. Ako sme sa už presvedčili v rámci prvej častí článku Odkiaľ pochádza Krištof Kolumbus, existujú aj ďalšie teórie. Jedna z nich pochádza práve z teórie Kolumba ako Španiela, z ktorej sa vytvorila ako odnož.

Teória, ktorá predpokladá, že Krištof Kolumbus bol pokrvným synom princa z Viany, narodený vo Felanitxe (Malorka). Okrem iných indícií sa zástancovia tejto teórie opierajú o to, že Kolumbus pokrstil prvý objavený ostrov menom San Salador (názov miestnej svätyne v Felanitxe). Okrem toho, korešpondencia, ktorú si vymieňal so svojimi súrodencami, nie je písaná po taliansky, ale po španielsky a Kolumbus v nej používa aj niekoľko malórskych slov, ako napríklad cans (psy oproti španielskemu perros) či podpis Almirant (admirál). Rovnako aj experti, ktorí túto teóriu považujú za najpravdepodobnejšiu – ako napríklad bádateľ Gabriel Verd, hlavný tajomník Asociácie Krištofa Kolumba, tvrdí, že bol plodom lásky princa z Viany a Margarity Colom, toto priezvisko je veľmi používané v mestách ako Felanitx, Selva, Palma a Sóller.

Na druhej strane však stojí vzdelanec menom Celso Garcia de la Riega. Práve de la Riega svojho času tvrdil, že Kolumbov pôvod siaha až do Galície (Španielsko). Jeho predpoklad vychádzal z existencie dokumentu, ktorý sa nachádza v archívoch mesta Pontevedra (Galícia, Španielsko), kde sa spomínali priezviská ako Kolumbus a Fontanarrosa, teda priezviská otca a matky Krištofa Kolumba. Ďalšia skutočnosť, ktorá potvrdzuje túto galicijskú teóriu, je, že moreplavec pokrstil mnoho objavených miest a geografických území podobnými menami, aké sa používali v tomto regióne. A aby toho nebolo málo, aj Portugalci si robia nárok na Kolumbov pôvod. Ich hypotéza je založená na interpretácii podpisu Krištofa Kolumba a existencii údajných „portugalizmov“ v jeho písomnostiach.

Zdroj: History | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen