Zaujímavosti

Tartársky abakus: Počuli ste už o starovekom počítadle? 2. časť

Tartársky abakus: Počuli ste už o starovekom počítadle?

videní: 2.0K

Tartársky abakus (počítadlo) alebo suan pan pochádza z roku 2630 pred našim letopočtom. O niekoľko storočí neskôr ho priniesli do takých vzdialených miest, ako je napríklad Rusko, pod názvom sčoty, a do Japonska ako soroban. Pokračujeme článkom o na prvý pohľad veľmi neznámych slovách ako je suan pan, abakus (počítadlo),… ak ste nečítali prvú časť, určite si ju vyhľadajte. Pokračujeme druhou časťou tam, kde sme skončili.

Neuveriteľná rýchlosť, s akou abakus umožňoval robiť  výpočty, podnietila fantáziu Európanov, ktorí si mysleli, že ho poháňa nejaká magická sila, pretože si nevedeli vysvetliť, na akom princípy počítadlo funguje. Predpokladá sa, že kolískou počítadla bolo mesto Babylon, kde malo slúžil na zobrazovanie čísel a na počítanie. Zdokonalené čínske počítadlo, potomok pôvodného suan pana, sa objavilo okolo roku 1300 pred našim letopočtom. Dokázalo dokonca vypočítať aj prvú odmocninu a jednoduché zlomky.

Do 8. storočia sa na vyjadrenie nuly používala medzere. Tu treba zdôrazniť, že rímska, grécka, židovská kultúra nepoznali číslicu 0. Počítadlo malo pochopiteľne široké využitie: umožňovalo cisárskym astronómom v starovekej Číne poznať ročné obdobia a dni v roku, vyberačom daní zas viesť účtovníctvo štátu a obchodníkom realizovať obchodné transakcie. V stredoveku sa rozšírili do celej Európy a už v 17. storočí sa tešilo veľkej obľube.

Od počítadla po mechanickú kalkulačku. Nasledujúcim stupňom vývoja výpočtov bola mechanická kalkulačka. Táto inovatívna pomôcka, ktorá sa objavila koncom 18. Storočia, bola vyrobená z ozubených koliesok a kľukových mechanizmov. Výrazne uľahčila výpočty. Mechanická kalkulačka je priamym predchodcom elektrickej a elektronickej kalkulačky a v podstate aj počítača. Napriek tomuto vývoju sa nedá jednoznačne konštatovať, že nové technológie sú efektívnejšie, i keď tieto počítacie stroje by ju teoreticky mali predstihnúť. Ak je človek zručný, s počítadlom dokáže robiť výpočty skôr ako s kalkulačkou. Uskutočnili sa rôzne podujatia – súťaže v počítaní, kde proti sebe bojovali počítadlo a elektrická a elektronická kalkulačka, pričom počítadlo bolo úspešnejšie v mnohých matematických operáciách vrátane zložitejších výpočtov.

Čísla sú prvým skutočne racionálnym vyjadrením ľudského myslenia a rýchlo sa stali nástrojom, ktorý dumožnil vytvárať prísne racionálne,  abstraktné matematické koncepty.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen