Zaujímavosti

Obrovská záhadná kresba v púšti Atacama: 1. časť

atacama

videní: 1.2K

Gigant v púšti Atacama, ktorý predstavuje andského boha Viracocha, je súčasťou kultúrneho dedičstva ľudstva a dodáva krajine už od nepamäti mystický ráz. Ide o veľkú kresbu v zemi, ktorú rovnako ako obrazce v Nazce, o ktorých sme už taktiež písali článok, môžeme vidieť len z určitej výšky. Jej význam a spôsob, ako ju vytvorili, zostávajú naďalej záhadou. Vitajte pri prvej časti článku.

„Krajina pôsobila veľmi pochmúrnym dojmom, ktorý ešte podčiarkovala bezoblačná a priezračná obloha. Zo začiatku v nás pozorovanie krajiny vyvolávalo dojem vznešenosti, ale ten netrval dlho a zmenil sa na ľahostajnosť.“ Je ľahké porozumieť opisu púšte Atacama, ktorý nám prináša Charles Darwin v ku 1872. Púšť Atacama, ktorá sa nachádza na severe Čile, je jedným z najsuchších a najchladnejších miest na svete, kde takmer neexistuje vegetácia. Pre predstavu, ročný priemer zrážok nedosahuje ani 5 mm. Prečo práve tu, kde sa aj samotná existencia javí byť nemožnou, prebýva gigant z Atacamy? So svojou výškou 120 m predstavuje najväčšie zobrazenie ľudskej postavy. A to je len jeden, možno najpôsobivejší z geoglyfov alebo obrazcov z celkového počtu 16 000 vyrytých do zeme, ktoré môžeme obdivovať na úpätí pohorí. Zobrazujú ľudí, zvieratá, ale aj geometrické tvary. Veľkoleposť giganta z Atacamy evokuje otázky, ktoré sa vedcom ešte nepodarilo zodpovedať. Napríklad: Ako bolo možné zachovať pomer obrazca, keď jeho stavitelia nemali možnosť dostatočne sa vzdialiť a pozorovať ho z výšky? Je dokázané, že v období, keď tieto obrazce vznikali, neexistovali žiadne dômyselné letecké vynálezy, ktoré by umožňovali dosiahnuť potrebnú výšku. A vôbec, aký účel plnilo toto umelecké dielo takých majestátnych rozmerov?

To však o púšti Atacama nie je všetko. Prenesme sa na chvíľu do súčasnosti  v druhej časti článku sa opäť vrátime k gigantovi. Jasné nočné nebo plné hviezd v Atacame je najvhodnejším miestom na umiestnenie tzv. Very large telescop – skratka VLT – systém najväčších moderných optických ďalekohľadov na svete. Vybudovalo ho ESO – Európske južné observatórium. Umožňuje skúmať čas a priestor až do vzdialenosti 14 000 svetelných rokov.

Gigante de Atacama / Geoglyph / Desert / Chile | HD Stock Video ...

Zdroj: topdesat | framepool

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen