Zaujímavosti

Naj budovy Slovenska: Najšikmejšia je veža z Banskej Bystrice


videní: 1.3K

Hodinová veža je najviditeľnejšou a najznámejšou dominantou Námestia SNP v Banskej Bystrici. Zaujímave však je, že je zároveň najšikmejšou budovou na Slovensku.

V minulosti mala veža viaceré názvy – Hodinová z čias jej výstavby, Vážnicová, lebo stála vedľa budovy mestskej váhy, Zelená, kvôli sfarbeniu jej medenej strechy a od konca 19. storočia Šikmá vďaka jej vychýleniu. V porovnaní s inými starobylými stavbami mesta je relatívne mladá.

Hodinová veža, Banská Bystrica | Najkrajší kraj.sk

Zdroj: Najkrajší kraj

Kam siaha jej história?

S jej stavbou sa začalo v roku 1552, pôvodne bola postavená v renesančnom štýle len do výšky terajšej ochodze 20,5 m a koncom 17. storočia bola nadstavaná v barokovom štýle s ďalšími hodinami. Počas svojej existencie veža niekoľkokrát vyhorela a prešla viacerými prestavbami. Dnešná podoba veže je z čias barokovej prestavby po ničivom požiari v roku 1761.

Nebola to vždy iba hodinová veža

Spočiatku veža na námestí plnila nielen funkciu nosiča mestských hodín, ale aj strážnej veže. Bola na nej strážna služba, ktorá mala za úlohu pozorovať nepriateľa a zároveň dozerať, či niekde v meste nevznikol požiar. V prízemnej miestnosti sa nachádzalo krátkodobé väzenie, odkiaľ viedla priama cesta ku klietke hanby a pranieru na námestí. Na veži mal stanovisko mestský trubač, ktorý trúbením ohlasoval celé hodiny, trúbil pri slávnostných príležitostiach a na poplach.

Tie naj budovy zo Slovenska: Najšikmejšia stavba je veža z Banskej Bystrice

Od začiatku 20. storočia sa veža postupne vychyľuje od osi, čo je viditeľné aj voľným okom. V súčasnosti je zošikmená až o 68 cm. Pradávna legenda hovorí aj o vysvetlení, prečo je veža šikmá: Vežu naklonili anjeli, ktorí sa zrazili a zachytili o jej vrchol, keď v noci leteli nad jej strechou. Tento odklon mnohí pripisujú aj odstráneniu prístavby „domčeka mäsiarstva“ začiatkom 60-tych rokov 20. storočia. Až v roku 1959, k 15. výročiu SNP, bola veža staticky podchytená a stabilizovaná. Odvtedy sa už ďalej nenakláňa.

Tie naj budovy zo Slovenska: Najšikmejšia stavba je veža z Banskej Bystrice

Spolu s obnovou historického námestia v rokoch 1993 – 96 došlo aj ku komplexnej rekonštrukcii veže a odvtedy môžu návštevníci vystúpiť po 101 drevených schodoch na ochodzu veže, odkiaľ sa im naskytne nádherný výhľad nielen do hĺbky Námestia SNP, Kapitulskej ulice či na Mestský hrad, ale aj na okolité kopce Veľkej Fatry, Nízkych Tatier, Kremnických a Starohorských vrchov, v ktorých boli ukryté ložiská medi, tak významné pri rozvoji mesta.

 

Zdroj: visitbanskabystrica topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen