Zaujímavosti

Carnac a jeho tajomstvo – 2. časť

carnac

videní: 521

Pokračujeme druhým a zároveň posledným článkom v rámci dvojdielneho seriálu o Tajomstve mesta na severovýchode Francúzska, ktorého história siaha veľmi ďaleko do minulosti, s názvom Carnac. Pozrime sa spoločne na hľadanie odpovedí k záhadám, ktoré aj po tisícročiach nedoprajú vedcom a odborníkom pokojne spávať.

Ak si napríklad zoberieme menhir z Locmariaquer, ktorý váži okolo 350 ton (!), okamžite sa vynorí otázka: Koľko mužov bolo potrebných na jeho umiestnenie? Strohá odpoveď v podobe aritmetického výpočtu pomeru hodiny / muž by určite nepostačovala. Na mieste je teda otázka, čo ich viedlo k tomu, aby vynaložili takú veľkú námahu. Čo sa týka zámeru, existuje množstvo rôznych verzií, väčšinou sa jedná o verzie s malou pravdepodobnosťou. V roku 1521 španielsky moreplavec García Ferrande prišiel s teóriou, podľa ktorej tieto skalné útvary slúžili ako navádzače alebo majáky pre moreplavcov. Uvažovalo sa aj o tom, že sú to pozostatky po veľkej potope. Archeológovia však za najpravdepodobnejšiu teóriu považujú hypotézu, s ktorou začiatkom 19. Storočia prišiel Jacques Cambry, zakladateľ Keltskej akadémie. Domnieval sa, že pravidelné útvary v podobe radov skál v Carnacu boli v skutočnosti astronomické observatóriá. Neskôr bola táto teória potvrdená ďalšími poznatkami. Napríklad kapitán Alfred Devoir začiatkom 20. Storočia upozornil na skutočnosť, že prvé rady menhirov a ich kolmice sú orientované na body, kde vychádza slnko počas slnovratu a jarnej a jesennej rovnodennosti. Východy slnka uprostred astronomického cyklu pomohli zostaviť kalendár, ktorý bol veľmi prospešný pre poľnohospodárov. V roku 1970 britský inžinier Alexander Thom nasledoval Geralda Hawkinsa vo výskume Stonehenge a jeho poznatky aplikoval na menhiry v Carnacu. Podľa Thoma pravidelné rady v Carnacu slúžili ako slnečné kalkulačky, ktoré využívali na reguláciu odchýlok pozorovaných pri pohybe Mesiaca. Jeho závery sa však nepodarilo potvrdiť, rovnako ako jeho teóriu, že stavitelia používali normatívny dĺžkovú mernú jednotku. Neskoršie štatistické analýzy ich totiž vyvrátili. Presné astronomické účely stavby v Carnacu bude ešte potrebné vedecky verifikovať.

Zdroj: BoredPanda | topdesat

b
Komentáre
Hore