Zaujímavosti

Tajné spoločenstvo Thule. Časť 2.

Thule

videní: 957

V rokoch 1930 až 1940 vzniklo v Nemecku veľa tajných spoločenstiev, no najvplyvnejším z nich bola bez pochýb spoločnosť Thule. Táto tajná organizácia vyhlasovala, že árijská rasa pochádza zo starovekej civilizácie, ktorá od nepamäti žila na dnes už zaniknutom ostrove. Pohodlne sa usaďte a preneste sa s nami o viac ako 100 rokov do minulosti. 

Počuli ste už o tajnej spoločnosti Tuhle? Odkiaľ pochádza názov, kto túto spoločnosť založil a za akým účelom sme si už povedali v rámci prvej časti článku. V tej druhej sa pozrieme po stopách árijskej rasy, pôvod hákového kríža a celé to „tajomno“, čo jednu z najmocnejších organizácií zo začiatku 20. storočia obklopuje.

Vydajme sa po stopách árijskej rasy. Niektorí zasvätenci sa domnievali, že tajomstvá civilizácie žijúcej na ostrove nie sú na veky pochované pod morským dnom. Usudzovali, že jej múdrosť stále žije v nemateriálnych bytostiach, ktoré ju uchovávajú a dokážu uchovávať na veky vekov. Išlo o postavy podobné majstrom teozofie. Jedným zo základných cieľov spoločnosti preto bolo pomocou magických rituálov spojiť sa s týmito stvoreniami a zozbierať všetky znalosti civilizácie ostrova Thule. Legendárny ostrov pritom spĺňal dva predpoklady pre osobitosť spoločenstva Thule. Umožňoval vieru v bytosti, ktoré strážili múdrosť civilizácie, a pomocou neho sa vysvetľoval aj jeden zo základných princípov nielen spoločnosti Thule, ale všetkých národných hnutí – nadriadenosť árijskej rasy. Mýtus ostrova Thule podporoval tvrdenia nacionalistov, že árijci sú priami potomkovia bytostí, ktoré katastrofu prežili. Spoločnosť považovala árijcov za potomkov nadradenej rasy, ktorá už od nepamäti obývala chladný, no prosperujúci ostrov s názvom Thule.

Ciele spoločnosti Thule a národnosocialistickej strany, boli od začiatku navzájom prepojené. Na zakladajúcej listine spoločenstva figurovalo mnoho politikov, ktorí neskôr zastávali významné funkcie v budúcej Tretej ríši. Patrili medzi nich napríklad Alfred Rosenberg, Dietrich Eckart alebo Karl Haushofer. Aj Rudolf Hess bol jej členom. Vzťah medzi spoločnosťou a stranou, ktorý nie je iba historkou, dal podnet na vznik teórie, že smerovanie strany vždy z úzadia ovplyvňovala spoločnosť Thule. V tomto prípade by sa postava Hitlera, vždy vnímaného ako hlava strany, zmenila iba na vykonávateľa plánov niekoľkých ľudí v pozadí. Tieto dôkazy sa však dodnes paradoxne prehliadajú.

Aj keď Hitler použil hákový kríž ako symbol Tretej ríše, jeho pôvod je v záhadnej tradícii spoločnosti Thule. Nie náhodou sa za autora symbolu považuje vojak, diplomat a člen spoločnosti Karl Haushofer, ktorý sa počas dlhého pobytu v Tibete oboznámil so symbolmi tibetského budhizmu. Zaujal ho symbol svastiky, obrátil ho a vytvoril tak nacistický hákový kríž.

Zdroj: topdesat | findtube

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen