Zaujímavosti

Prečo sú muži v strese, keď má žena vyšší príjem?

syndróm

videní: 1.7K

Nie je tajomstvom, že financie vo vzťahoch môže byť občas ťažké zvládnuť, ale nová vedecká štúdia ukázala, že je to ešte zložitejšie, ako sme si doteraz mysleli. Ukazuje sa, že muži sa cítia stresovaní nielen vtedy, ak sú živiteľmi domu, ale aj vtedy, keď žena prispieva viac ako 40% rodinného príjmu. Kultúrna myšlienka maskulinity spojená s tým, že je hlavným živiteľom, je hlavným dôvodom tejto situácie, hoci nie jediným.

Čím viac ekonomickej závislosti, tým viac stresu

Podľa nového výskumu sú muži stresovaní, keď ich manželky zarobia viac peňazí ako oni

Podľa štúdie University of Bath (Spojené kráľovstvo) sa stres u mužov zvyšuje, keď ich priateľka alebo manželka prispieva viac ako 40% z príjmu v domácnosti. Existuje tu priama úmera: ak sú muži ekonomicky viac závislí od ženy, úroveň psychických porúch, ktorými môžu trpieť, je tiež väčšia.

K tomuto záveru sa dospelo po extrahovaní a analýze údajov z inej štúdie uskutočnenej v Spojených štátoch amerických, ktorá sledovala situáciu viac ako 6 000 heterosexuálnych párov, vydatých alebo žijúcich spolu, počas obdobia 15 rokov. Úroveň stresu sa medzitým vypočítala na základe pocitu smútku, úzkosti, nepokoja, beznádeje a bezcennosti.

Myšlienka maskulinity a nerovnováhy moci

Podľa nového výskumu sú muži stresovaní, keď ich manželky zarobia viac peňazí ako oni

Jedným z dôvodov tejto súvislosti je pretrvávanie patriarchálnej kultúry v spoločnosti. „Po celé generácie sa v mnohých kultúrach očakávalo, že muži budú hlavným poskytovateľom príjmu v rodine a mužskosť je do veľkej miery spojená s naplnením tohto očakávania,“ hovorí Joanna Syrda, akademická pracovníčka zodpovedná za výskum. “Tvárou v tvár aktuálnej zmene je pravdepodobné, že muži zažijú vysokú psychickej tiesne,” dodáva.

Ďalšie vysvetlenie ide nad rámec rodovej otázky, pretože poukazuje na nerovnováhu moci, ktorú môže vytvoriť v akomkoľvek vzťahu jeden z partnerov s vyšším hospodárskym príjmom. Táto nerovnováha je známa tak pri rozhodovaní o denných výdavkoch a úsporoch, ako aj pri prípadnom zhoršení vzťahu medzi pármi, kde sa osoba s nižším príjmom môže cítiť finančne zraniteľnejšia a uvažovať o rozvode alebo rozluke.

Každé pravidlo má výnimku

Podľa nového výskumu sú muži stresovaní, keď ich manželky zarobia viac peňazí ako oni

Výnimka z tohto priameho vzťahu medzi stresom u mužov a ich prínosom k domácej ekonomike páru: k tomu dôjde, ak žena už mala vyššie príjmy skôr, ako sa vzali alebo spolu začali žiť. V tomto prípade bol existujúci a potenciálny rozdiel v príjmoch v budúcnosti už stanovený vopred, čo môže situáciu zmierniť.

Kľúčom je pomer príjmov

Podľa nového výskumu sú muži stresovaní, keď ich manželky zarobia viac peňazí ako oni

Muži a ženy majú stále rozdiely vo finančnom ohodnotení

Podľa nového výskumu sú muži stresovaní, keď ich manželky zarobia viac peňazí ako oni

V globálnej správe o rodovej medzere 2018 Svetového ekonomického fóra sa uvádza , že rozdiely v odmeňovaní žien a mužov budú pretrvávať: hoci 89 zo 144 skúmaných krajín zaznamenalo zlepšenia, pri tomto tempe bude odstránenie trvať viac ako 200 rokov. Krajiny, ktoré dosiahli najväčší pokrok smerom k rovnosti sú Island, Nórsko, Švédsko a Fínsko.

Spojené štáty americké, krajina, na ktorej je založený výskum University of Bath, sú na 51. mieste. Postupne sa však zvyšuje podiel žien, ktoré zarábajú toľko, ako ich muži: v roku 1980 iba 13% vydatých žien zarobilo toľko alebo viac, ako ich manželia. V roku 2000 to bolo 25% a v roku 2017 to bolo 31%.

Zdroj: Brightside topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2023 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov