Zaujímavosti

Šamanizmus existuje už od nepamäti 1. časť

Šamanizmus existuje už od nepamäti 1. časť

videní: 572

O šamanoch, presnejšie o Sangomoch sme v minulosti už písali. Boli to šamani Južnej Afriky. Šamani však nie sú len tam, ale existujú na každom kontinente. Šamanizmus totiž existuje už od nepamäti.

Povaha moci šamanov však zostáva dodnes úplne nevyjasnená. Vedecká obec sa k nej stavia prevažné záporne, napriek tomu musíme priznať, že šamanizmus dodnes zohráva významnú úlohu v liečiteľstve a jasnovidectve v niektorých odľahlých častiach sveta podliehajúcim kmeňovému zriadeniu, ako napríklad v Amazónskom dažďovom pralese či na území Mongolska.

Slovo šaman je síce odvodené z tunguzského jazyka, ktorým sa hovorí na Sibíri, ale šamanizmus je rozšírený po celom svete. Šamanizmus môžeme rozlišovať na rôzne odrody ako napríklad na tureckú, mongolskú, mandžusko-tunguzskú, kórejskú, japonskú, ugrofínsku, indiánsku, keltskú a africkú. Všetky sú však modelované na základe rovnakých základných princípoch.

Šaman je v súčasnej dobe vnímaný ako kmeňový kúzelník či medicinman, ale v spoločnostiach dávneho typu mal rolu liečiteľa a radcu. V mnohých smeroch plnil úlohu primitívneho psychoterapeuta. Ľudia sa naňho často obracali, aby vyliečil ich fyzické, duševné či citové problémy alebo odhalil tajomstvá, ktoré skrýva budúcnosť i minulosť. Šaman bol mostom medzi našim a „oným“ svetom.

Ústredným pojmom šamanizmu je „vzlet duše“. Každý kmeňový kúzelník či kúzelníčka, ktorých práca bola založená na vzlete duše, boli považovaní za šamana či šamanku. Títo ľudia verili, že časť ľudskej duše môže opustiť telo, napríklad v snovom stave. Aby mohol šaman pomôcť ľuďom, musí najprv uvoľniť svoju dušu, a to pomocou procesu, ktorým dosahuje stav nazývaný stavom extázy. Tento stav môže dosahovať rôznymi spôsobmi prípadne ich kombináciou. Patrí k nim napríklad monotónne pospevovanie, recitácia, bubnovanie či meditácia.

Šaman disponuje dôvernou znalosťou prírody, obzvlášť botaniky, a využíva halucinogénne rastliny a huby, a s ich pomocou sa dostáva do spomínaného stavu. Účinné látky boli často jedovaté, takže šaman riskoval kómu, kolaps či dokonca svoju smrť.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre
Hore