Zaujímavosti

Zruší sa letný a zimný čas? Aké nevýhody prináša?


videní: 2.0K

Mnoho ľudí verí, že zimný a letný čas sa zaviedol na to, aby mohli poľnohospodári využiť slnečné žiarenie o hodinu dlhšie. Zvláda ale naše telo takýto posun dvakrát ročne?

Mnoho z nás prežíva presun zo zimného na letný alebo z letného na zimný čas horšie. Ak aj ty patríš medzi tých jednotlivcov, ktorí presun času na letný zvládajú dosť ťažko a nevieš sa ani v priebehu dvoch týždňov znormalizovať a nastaviť si organizovaný režim, vitaj v našom svete.

field sleep lazy bed indoor morning time walker asian asia bedroom woman textile furniture mattress bed sheet hand product pillow comfort linens

Oveľa lepšie sa zvyká na presun letného času na zimný, pretože spíš o hodinku dlhšie a deň sa začne miliónkrát lepšie. Prečo sa vlastne začal meniť čas? Možnože poľnohospodárom táto hodinka navyše pomôže, ale hlavným cieľom premeny zimného a letného času bolo pomôcť znížiť spotrebu elektrickej energie v budovách.

Letný čas tak ako ho poznáme dnes, sa vo vtedajšom Československu zaviedol v roku 1979. Pôvodný cieľ prevládal aj u nás – ušetriť na energiách lepším využívaním denného svetla. Má ale rovnaké ekonomické prínosy aj dnes? Zvláda naše telo vôbec takúto záťaž?

Niektoré štúdie už hodnotili vplyv na naše zdravie počas týchto prechodov. Zistili, že účinky na stratu spánku sa v nás hromadia niekoľko rokov. Časom táto zmena znižuje vystavenie ľudí jasnému rannému svetlu. Toto skoré slnečné žiarenie je rozhodujúce pri pomoci a synchronizácii biologických hodín.

čas

Infarkt, mozgová príhoda a iné choroby vyplývajúce zo zlého spánku tiež s presunom času podľa vedcov súvisia. Ďalším potenciálnym rizikom sú dopravné nehody, ktoré môžu byť dôsledkom priemerného zníženia spánku o 15-20 minút. Hoci niektorí majú biologické hodiny rýchlejšie a dokážu sa šikovnejšie prispôsobiť, tým druhým z nás to trvá dlhšie a sme na tieto presuny citlivejší.

Keď sa čas spánku človeka zmení, dôjde k sprievodnej zmene v génovej expresii. Dokonca aj krátkodobé skrátenie času spánku, ku ktorému dochádza v dôsledku prechodu na iný čas, by mohlo stačiť na narušenie genetických profilov génov cirkadiánnych hodín. Aj napriek týmto nevýhodám, na ktoré lekári upozorňujú neustále, odstránenie posunu času nesie so sebou politické a právne výzvy.

sand silhouette light white glass clock time atmosphere mystical newspaper love decoration pattern food red symbol produce shadow romance romantic human drink pink red wine decor artwork deco wine glass jewellery art decorative beautiful silhouettes mood hourglass form hours forward stemware pay egg timer time travel amount of time

Od roku 2015 sa najmenej 39 štátov snaží zrušiť dodržiavanie tohto zvyku. Minulý rok sa konal dokonca prieskum medzi obyvateľmi Európskej únie o tom, či by si želali ukončiť striedanie letného a zimného času. Zistila sa jasá odpoveď – až 84 percent ľudí by sa tejto zbytočnej udalosti rado zbavilo. Na prieskume sa zúčastnilo 4,6 milióna ľudí.

Európska komisia potom navrhla ukončenie striedania času na rok 2019. Potom  by sa mohla každá krajina rozhodnúť, v akom časovom pásme sa chce nachádzať. Zodpovední ministri dopravy sa na konci roka opäť stretnú. Najskôr vtedy by mohlo padnúť rozhodnutie. Jeden z európskych diplomatov vyhlásil, že neverí, že štáty EÚ dospejú k nejakému spoločnému riešeniu. Téma je podľa neho veľmi komplikovaná. A tak je ďalší dátum zrušenia striedania času stanovený na rok 2021.

 

Zdroj: medicalnewstodaytopdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen