Zaujímavosti

Čo spôsobilo vyhynutie dinosaurov? (1. časť)

dinosaurov

videní: 2.5K

Behom dlhej histórie našej modrej planéty, vyhynulo množstvo druhov živočíchov. Avšak najpopulárnejším a najdiskutovanejším sa stalo vyhynutie dinosaurov, ktoré prišlo relatívne náhle. Čo sa stalo s týmito veľkými tvormi, ktoré vládli našej planéte po dobu viac ako 160 miliónov rokov?

Dinosauri žili na našej planéte a vďaka vhodným vtedajším klimatickým podmienkam, ju obývali takmer celú. Zhruba pred 65 miliónmi rokov však nastal koniec vlády jednej z najúspešnejších foriem života. Otázkou – a to nie len pre laickú verejnosť – je, prečo došlo k vyhynutiu dinosaurov. Napriek tomu, že sa o odpovede pokúsili nezávisle od seba rôzne skupiny vedcov, ani jedna z nich neposkytla jednoznačnú preukázanú odpoveď.

Hypotéz je mnoho, opierajú sa predovšetkým o chabé dôkazy, ktoré boli získané z príslušných období. Výskum geologických a fosílnych formácií poskytol niektoré informácie o tom, čo sa v minulosti odohrávalo. Na základe toho získali odborníci podklady, ktoré nasvedčujú tomu, že v čase vyhynutia dinosaurov prechádzala Zem radikálnymi zmenami.

Skúmanie dejín planéty prírodovedcom umožnilo stanoviť priedel medzi životom dinosaurov a životom savcov. Hranicou medzi týmito obdobiami delia mladšie druhohory (éra plazov) od starších treťohôr (éra savcov, vrcholom je človek). Geológovia označujú prve obdobie písmenom K (od poslednej periódy druhohôr – K ako krieda) a následujúce obdobie písmenom T (od slova terciér – treťohory). Zlom, keď došlo k hromadnému vyhynutiu dinosaurov, je známy ako vyhynutie „K-T“. V tomto období však nevyhynuli iba dinosaury. Nastal koniec pre viac ako polovicu živočíchov na Zemi.

Geológovia na základe rozsiahlych štúdií potvrdili, že povaha veľkých zmien na Zemi bola klimatického razu. Podmienky sa dramaticky zmenili a Zem prestala byť planétou pomerne mierneho a stabilného prostredia, aké tu panovalo v druhohorách. Ochladilo sa a svet sa začal dramaticky meniť. Vystriedalo sa niekoľko glaciálov a interglaciálov (ľadových a medziľadových období). Prečo sa však tieto zmeny dostavili práve na hranici krieda – terciér? Čo spôsobilo takúto zmenu? Existujú dve hlavné teórie, ktoré si vysvetlíme v 2. časti pokračovania tohto článku.

Zdroj: topdesat | earth

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen