Video

Križovatka riadená policajtom. Dokážete ju správne prejsť?

Križovatka riadená policajtom. Dokážete ju správne prejsť?

videní: 3.9K

Polícia SR nemá medzi občanmi dobrú povesť, či renomé. Sú kauzy, ktoré sa vysokopostaveným prepečú, keď to policajt-jednotlivec nezvládne, zlé osobné skúsenosti občanov a pod. Viete, ako to je. 1000-krát spravíte niečo dobré, raz to pokašlete, a tak si každý zapamätá len tú jednu vec. No tentokrát z trochu iného súdka. Križovatka riadená policajtom je niečo, čo sa nevidí každý deň. Dokážete ju však prejsť správne?

Veľkou výhodou stránky Polície SR sú videá, v ktorých sa snažia apelovať na vodičov, ale aj na bežných občanov. Dnes si ukážeme jedno z nich: križovatka riadená policajtom. Trúfate si ju prejsť bez zaváhania?

Teória

Premávku na križovatke riadi policajt v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk; pritom používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke. Jeho pokyny znamenajú pre vodičov i chodcov:

a) Stoj! pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky;

b) Pozor!, ak policajt zdvihne ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou; vodič vozidla idúceho zo smeru, v ktorom bola predtým premávka zastavená, je povinný pripraviť sa na jazdu a vodič vozidla idúceho v smere, ktorý bol predtým voľný, je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky; ak je už tak blízko, že by nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde;

c) Voľno pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom; vodič vozidla môže pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní, môže odbočiť vpravo alebo vľavo;

d) Stoj! pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, a Voľno pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočovať len vpravo a chodci smú prechádzať cez vozovku len za chrbtom policajta.

Pri pokynoch Stoj! a Voľno môže policajt upažiť obe ruky alebo jednu ruku; obe ruky môže pripažiť, ak na riadenie premávky stačí postoj. To neplatí pre pokyn uvedený v odseku písm. d).

Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených v odseku 1 aj iné pokyny, najmä pokyn Zrýchliť jazdu! vodorovným kývaním ruky cez stred tela, Spomaliť jazdu! kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť píšťalku.

Prax

Na malých križovatkách zvyčajne nie je potrebné riadiť premávku aj pri obmedzeniach. Vodiči sa musia riadiť značkami a pravidlami cestnej premávky (napr. pravidlo pravej ruky, alebo nevstupovať do križovatky, ak ňou nemôže prejsť a pod.). Problém vzniká na veľkých, alebo frekventovaných križovatkách zvyčajne pri výpadku svetelnej signalizácie. Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je jednou z priorít polície. Ak ide o výrazný problém, presúvajú sa na riadenie križovatky na majákoch a húkačkách, čiže majú právo prednostnej jazdy. O tom rozhoduje operačné stredisko, ktoré podnet prijalo a vyhodnotilo.

Policajt vstupuje do križovatky so zdvihnutou smerovkou v pravej ruke a zvyčajne počas presunu na vhodné miesto v križovatke píska píšťalkou.  Vtedy nesmie cez hranicu križovatky prejsť žiadne auto. Pohnúť sa môže len auto, ktoré sa už v križovatke nachádza. Rovnaké pravidlo platí, aj keď sa „regulovčíci“ na miestach v križovatke striedajú.

Ďalší problém je pri znamení, keď policajt dáva znamenie “VOĽNO”, čiže autá po jeho bokoch môžu pokračovať v jazde a dokonca aj odbočovať. Áno, vyhláškou to je povolené. V praxi je ale lepšie si tento krok za volantom 2-krát premyslieť, a to nielen za zhoršeného rozhľadu, či zlých klimatických podmienok. Policajt v strede križovatky nie je ničím chránený a míňanie vozidiel z každej strany nie je dvakrát príjemné. Navyše stačí mala nepozornosť, ako policajtova, tak vodičova, a nešťastie je na svete.

Možno ste nevedeli, ale existuje ešte pár ďalších gest, ktoré policajti používajú na niektorých nechápavých vodičov. Pohybom lakťa predpaženej alebo upaženej ruky ukazujú vodičovi, že má križovatkou prejsť, dokonca že má zrýchliť.

Keď už svetelná signalizácia funguje, vodič musí dodržať pokyny policajta. Pred opustením križovatky policajt zvyčajne zakrúži smerovkou ponad hlavu, čo znamená, že vodiči jazdia podľa svetiel. Kým policajt križovatku neopustí, vodiči, ktorí majú zelenú, môžu prejsť križovatkou len vtedy, ak policajta neohrozia, alebo neobmedzia. Policajt sa po riadení križovatky zvyčajne presúva ku kolegovi na chodníku, alebo k služobnému autu.

Policajt by mal mať pri riadení premávky na sebe reflexné prvky. Biele doplnky uniformy-rukavníky a pod. sa už nepoužívajú. Policajt tiež nemusí mať na hlave pokrývku hlavy v určitých prípadoch, spravidla pri vysokých teplotách a pod.

Zdroj: topspeed.sk topdesat

Článok vznikol v spolupráci s motoristickým portálom topspeed.sk

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2023 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov