Zaujímavosti

Zabudnite na klasické veterné turbíny, budúcnosť je v krídlach!

Zabudnite na klasické veterné turbíny, budúcnosť je v krídlach!

videní: 636

Veterné turbíny sú skvelým prostriedkom na výrobu čistej elektrickej energie. Problém ale nastáva v inštalovaní v obytných oblastiach. Hluk z rotorov a neprchavosť týchto zvukov spôsobuje nepríjemnosti miestnym.

Program Tyer Wind Conventer mení veterné turbíny na úplne inú konštrukciu, aby sa zbavili tých obrovských rotorov. Namiesto toho sa celý projekt bude spoliehať na kývajúce krídla, aby sa využila aj kinetická energia vetra.

Použitím dizajnu založeného na pôvabných pohyboch kolibríka sa nahrádzajú tradičné rotačné pohyby, aké majú veterné turbíny, lineárnym pohybom. To umožňuje zaberať oveľa menšiu stopu, pričom sa produkuje menej hluku a minimalizuje sa nebezpečenstvo pre vtáctvo (pretože mŕtve vtáky roztrúsené po celom okolí pravdepodobne nie sú chceným javom).

Tyer-Prepočítať vietor-1

Veterná energia je energia, ktorá má bohatý potenciál v celosvetovom meradle, pričom ponúka možnosti centralizovanej ako aj decentralizovanej výroby. V EÚ majú najväčší potenciál oblasti v blízkosti Atlantického pobrežia, na Slovensku v horských oblastiach, ale aj na Podunajskej nížine (potenciál v nových štátoch EÚ nie je dostatočne zmapovaný).

Tyer-Prepočítať vietor-3

Moderná veterná turbína vyrába elektrickú energiu, na rozdiel od jej predkov – veterných mlynov – požívaných najčastejšie na mletie obilia, čerpanie vody, atď. V roku 1939 bola v štáte Vermont, USA, postavená veterná turbína s výkonom 1.25 MW. Technológie prešli odvtedy vývojom až ku dnešným turbínam, ktoré majú rôzne tvary a výkony od niekoľko wattov (na nabíjanie akumulátorov) až po prototyp s výkonom 5 MW (pre použitie v príbrežnej šelfovej zóne, tzv. “offshore“), ktorý je schopný produkovať elektrinu pre tisícky domov.

Prevodník Tyer Wind používa dve krídla (každé meria iba 1,6 metra), ktoré prekrývajú pohyb osmičiek dozadu a dopredu. Keďže si to vyžaduje premenu rotačného pohybu na lineárny, turbína negeneruje energiu tak účinne ako tradičné konštrukcie založené na rotore (menovitý výkon je iba 1 kW). Na druhej strane by mala ale vizuálne pôsobiť oveľa menej rušivo a zároveň zaujímavejšie pre použitie blízko obytných štvrtí a husto osídlených oblastí.

Aktuálne sa náhrada za veterné turbíny nachádza v testovacej fáze, pričom prototypy fungujú rôznymi spôsobmi. Konkrétne sa snažia určiť jeho skutočný výkon z hľadiska energetickej účinnosti, aerodynamiky, materiálového odporu a životnosti, takže je vo hviezdach, kedy uvidíme reálne funkčné jednotky.

 

Zdroj: coolthingstopdesat

b
Komentáre
Hore