Zaujímavosti

Grafy neklamú: Uhlie v Európe končí

uhlie

videní: 3.2K

V prvej polovici tohto roka sa výroba uhlia v Európe znížila o pätinu, pričom takmer každá krajina spaľujúca uhlie sa obmedzila. Ideme konečne dobrým smerom? Znamená to, že uhlie sa v Európe prestane vyrábať?

Západná Európa zaznamenala obzvlášť dramatický pokles výroby – v Írsku až 79 %. A v mnohých ďalších krajinách nastali časy takzvanej nulovej generácie uhlia. Spojené kráľovstvo napríklad po prvý raz v máji ukončilo ťažbu uhlia na dva týždne. Znamená to, že uhlie v Európe končí?

V absolútnom vyjadrení zaznamenalo najväčší pokles Nemecko, pretože výrazne znížilo ťažbu čierneho uhlia a aj jeho špinavšieho brata hnedého uhlia. Výskum však ukazuje, že je aj tento rok zodpovedné za viac ako tretinu uhlia v EÚ.

Rast obnoviteľných zdrojov

Obnoviteľné zdroje pomaly ale isto nahrádzajú uhlie, pričom v celej EÚ stúpa produkcia pomocou slnečnej a veternej energie. Pokles využívania uhlia bol vo východoeurópskych krajinách ale oveľa menší s nižším využívaním zelených alternatív.

V niektorých prípadoch, napríklad v Slovinsku a Bulharsku, sa produkcia naopak zvýšila. Mnohé krajiny vrátane Poľska, Českej republiky, Rumunska, Bulharska a Grécka sa stále veľmi spoliehajú na lignit.

Trend s menej uhlím vedie EÚ k znižovaniu emisií skleníkových plynov medziročne o 1,5 %. Je to ale dosť? Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry predstavuje uhlie v celosvetovom meradle takmer dve pätiny výroby elektrickej energie. Je tiež rozhodujúcou surovinou v železiarskom a oceľovom priemysle. A zatiaľ čo jeho využívanie v niektorých regiónoch klesá (USA a Európa), dopyt v Číne a Indii naďalej stúpa.

Slovensko je na tom v porovnaní s krajinami ako Nemecko či Poľsko v otázke závislosti na „nečistých“ zdrojoch veľmi dobre. Spomedzi fosílnych palív totiž na našom území ťažíme len hnedé uhlie, ktoré sa navyše na celkovej vyrobenej elektrine podieľa dokopy šiestimi percentami.

Na Slovensku sa najväčšie náleziská hnedého uhlia nachádzajú v Hornonitrianskej a Handlovskej kotline, v okolí Veľkého Krtíša a pri Obyciach a Badíne. Spomínaný lignit sa u nás ťaží na Záhorí v obci Čáry.

 

Zdroj: weforum | topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2023 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen