Zaujímavosti

Karl Marx: Slová a činy

Karl Marx

videní: 1.2K

Hoci si učenie Karla Marxa, ktorý žil v rokoch 1818 až 1883 komunisti vzali až príliš k srdcu, sám Marx sa nimi tak úplne neriadil. Sto rokov si na jeho učení zakladali komunisti a slová Marxa pre nich boli priam anjelskou hudbou. Predovšetkým to, že vykorisťovanie človeka človekom je neľudské a že nové socialistické zriadenie zabezpečí blahobyt každému. Sám Marx však v rámci svojho života postupoval inak.

Poďme ale pekne po poriadku. Karl Marx bol nemecký filozof, ekonóm, historik, novinár či ideológ robotníckeho hnutia. Spoločne s Engelsom rozpracoval koncepciu materialistického poňatia dejín. Tak ako v úvode naznačujeme, sám Marx podľa prameňov nežil spôsobom, ktorý kázal. Historici hovoria o výsmechu jeho vlastným poučkám prostredníctvom života, ktorý Marx žil. Dokonca dvojnásobnom.

Muž, ktorý chcel pre ľudstvo blahobyt, ho nedokázal zabezpečiť ani vlastnej rodine. Dokonca ani skromné živobytie. Svojej milovanej Jenny vo veršoch vyznával: „svet, ten trpaslík, padne hravo“ a cez jeho zrúcaniny „ zahrmí môj bohorovný krok“. Svet však nepadol a z Marxa sa nestal boh. Jeho rodina ledva prežívala. Snažili sa požičiať si peniaze, avšak neúspešne. Po smrti ich milovanej dcéry menom Franziska,ju nemali za čo ani pochovať. Marxovci mali skutočne smolu. Dokopy im zomreli až tri malé deti. Pramene uvádzajú, že následkom biedy. Dospelé dcéry Laura a Eleanor spáchali samovraždu.

Kritik vykorisťovania poskytol sám svojim životom ďalšiu absurditu. Sám bol odstrašujúcim príkladom vykorisťovania, a to voči slúžke Helene Demuthovej. Slúžka bola dievča z dediny a vyrastala u Jeniných rodičov v Porýní a neskôr Marxovcov verne sprevádzala po vyhnanstve. Za svoje služby však od Marxa nikdy nedostala – ako ukazujú pramene – ani fenig. Keď Jenny odišla za strýkom do Holandska, vypýtať si od neho peniaze, Marx využil „služby“ slúžky aj inak. Následkom bol nemanželský syn. Marx však potomka zubami nechtami zatajoval. Napokon sa k dieťaťu „priznal“ Engels, aby kamarátovi pomohol. Dieťa skončilo v robotníckej rodine v Londýne. Matku navštevovalo len sporadicky, nikdy nie hlavným vchodom – vždy cez kuchyňu. Biologický otec mu však nikdy nevenoval nijakú pozornosť, ani inak ho nepodporoval.

Aj taká bola tvár človeka, ktorý sa „staral“ o osud ľudstva, o svojho syna však nejavil záujem.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre
Hore