Zaujímavosti

Veľká francúzska revolúcia a dobrodruh menom Marcellin Boule

Veľká francúzska revolúcia a dobrodruh menom Marcellin Boule

videní: 2.9K

Naplnením veľkých ideálov ľudstva – o slobode, rovnosti a bratstve, bola historicky významná – a to nie len v rámci Francúzska – Veľká francúzska revolúcia. Celú ju pripravovali velikáni svojim osvietenským dielom. Boli to predovšetkým mená ako Voltaire, Diderot, Helvétius či Montesquieu. Revolúcia zvrhla despotizmus a nastolila nový poriadok. Veľká francúzska revolúcia dodnes rezonuje v ušiach Francúzov. História sa často vracia k tejto udalosti a dovoláva sa jej. Ako však vypukla? Priam abusrdne.

Dobrodruh menom Marcellin Boule zohral vo Veľkej francúzskej revolúcii, ktorá trvala od roku 1789 až do roku 1799, dôležitú rolu. Sám sa neskôr stal jej obeťou. Ale poďme pekne od začiatku. O Veľkú francúzsku revolúciu sa pričinil Marcellin Boule. Ak si myslíte, že patril medzi top mysliteľov svojej doby, opak je pravdou. Bol to muž temnej minulosti. Píše sa o ňom ako nevzdelanom chrapúňovi, nie veľmi chrabrom poddôstojníkovi či zbehovi. Bojoval v Amerike. Len tak tak sa mu podarilo vyhnúť skalpu a smrti na mučiarskom kole. Po návrate do vlasti sa zamestnal ako vyhadzovač v krčme U orla, ktorá sa nachádzala neďaleko Bastily.

Po ukrutnej zime na prelome rokov 1788/89 prudko vzrástli ceny obilia. Nastal hlad, bieda sa prehlbovala a s tým súvisel čoraz väčší nepokoj medzi obyvateľstvom. Davy začali húfne protestovať. Na ich čelo sa postavil práve Boule. Získal si ich svojou nákazlivou zúrivosťou či plebejským pokrikom. Boule bol niekoľkokrát odsúdený, v marci 1789 dokonca odsúdený na šibenicu za zabitie vojaka. Podarilo sa mu však ujsť a holý život si zachrániť úkrytom v kanáloch.

Po čase sa však opäť postavil na čelo davu. Ráno dňa 14.júla viedol Boule asi dvestočlenný dav povaľačov k Invalidovni. Tam sa spojil s ďalším davom, spoločne dobyli invalidovňu a ozbrojili sa. Boule vkríkol: „A teraz potiahneme na Bastilu!“. Davu netrebalo viac a rozhodol sa nasledovať Boulea.

Bastila bola nenávideným miestom, väzením, ktoré stelesňovalo tyraniu. V tomto období to tak už nebolo. V celách podľa zdrojov bolo už len 7 väzňov a asi stovka švajčiarskych gardistov. Tých Boule a rozvášnený dav zmasakroval. Boule odrezal veliteľovi hlavu a napichol ju na piku.

Roztrhané telá následne dav vláčil po meste, čo vzbudzovalo nesmierne záchvaty revolučného nadšenia. Vzburu bolo treba dokončiť, Boule kričal: „Buď my alebo oni!“.

Práve dobytie Bastily sa pokladá za začiatok Veľkej francúzskej revolúcie. Kým priniesla vytúžené plody, pretieklo veľmi veľa krvi. Sám Boule, zrejme paranoidný psychopat, priviedol pod gilotínu tisícky ľudí. Bouleho život skončil taktiež gilotínou. Stalo sa tak 28.júla 1798.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen