Zaujímavosti

Thomas Jefferson: Hlásal nezávislosť a slobodu a zároveň otrokár?

Thomas Jefferson: Hlásal nezávislosť a slobodu a zároveň otrokár?

videní: 676

Americký prezident Thomas Jefferson, ktorý žil v rokoch 1743 až 1826, sa v americkej Charte nezávislosti dovolával slobody a práv pre všetkých. Do konca svojho života však na svojej farme zamestnával otrokov. Ako to teda bolo?

Prezident Thomas Jefferson nepatril medzi výnimočných rečníkov. Dalo by sa povedať, že skôr podpriemerných. Jeho hlava a mozog v nej však fungoval brilantne. Po krvavom konflikte s Veľkou Britániou, bol zvolaný kongres. Jednalo sa o prvý kongres. Uskutočnil sa v americkom meste Filadelfia. Prípravou Charty nezávislosti poverili 5 mužov. Dokopy ju však dával predovšetkým len jeden jediný – Thomas Jefferson.

Thomas Jefferson patril medzi najvzdelanejších ľudí svojej doby. Hovorili o ňom ako o právnikovi, historikovi, politikovi, diplomatovi či veľkom štátnikovi. Ovládal klasické aj moderné jazyky. Prvý kongres sa zišiel dňa 4.júla v oku 1776. Dodnes je tento deň v USA bujaro oslavovaný.

Sám Jefferson si netrúfol predniesť vyhlásenie 13 britských kolónií. Túto dôležitú úlohu zveril inému politikovi. Jeho meno je John Hancock, ktorý sa zároveň stal prvým signatárom Charty nezávislosti.

V Charte sa písalo, že americký národ vychádza z presvedčenia, že: „všetci ľudia boli stvorení ako rovní, obdarení nescudziteľnými právami, ku ktorým patrí právo na život, slobodu a osobné šťastie“. Prezident Jefferson apeloval na tieto vety aj neskôr. Dožadoval sa dodržiavania týchto hodnôť: „Ak sa týmto svätým právam stáva prekážkou sama vláda, ľud má právo i povinnosť túto vládu zrušiť a ustanoviť si vládu novú…“

Jefferson bol – ako sme už spomínali – všestranne vzdelaným mužom. Bol nadšencom ideálov slobody, rovnosti a bratstva. Patril medzi vyznávačov osvietenských názorov predovšetkým Voltaira, Roussea či Diderota. V Charte nezávislosti sa však nespomína najväčšia hanba Ameriky – otroctvo.

Rodinné sídlo s názvom Monticello stavali Jeffersonovi práve otroci. Otrokov zamestnával aj na svojej veľkej plantáži –a to vyše sto rokov.

Na druhej strane musíme uviesť aj niekoľko ďalších údajov. Podľa jedného z návrhov Charty nezávislosti spomínal aj zrušenie otroctva v Amerike. Niekoľkí delegáti kongresu však boli proti a na žiadosť Južnej Karolíny a štátu Georgia bol tento paragraf vyčiarknutý. Dokonca sa Jefferson pokúsil o zrušenie otroctva aj o trochu neskôr – v roku 1784. Taktiež neúspešne. O tom, že ho kongres neprijal, rozhodol len jeden jediný hlas.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre
Hore