Zaujímavosti

Martin Luther: Velikán, ktorý preložil Bibliu do nemčiny

Martin Luther: Velikán, ktorý preložil Bibliu do nemčiny

videní: 3.2K

Junker Jőrg sa svojho času dopustil jednej z najväčších foriem kacírstva: preložil Bibliu do nemčiny. Dovtedy bola prístupná len v troch jazykoch, a to v hebrejčine, latinčine a gréčtine. Jedine kňazi mohli Bibliu vykladať. V roku 1522 však prišiel zlom a Junker ju preložil do nemčiny. Junker Jőrg však bolo len krycie meno človeka prostej a úprimnej nábožnosti, wittenberského kňaza, ktorého pravé meno bolo Martin Luther.

Cirkev za stáročia svojej existencie už poznala rôzne spôsoby ako sa vysporiadať  so svojimi oponentmi. Najčastejšie boli vrhaní do plameňov. Spočiatku to vyzeralo, že tak skončí aj Martin Luther. Najprv bol exkomunikovaný z cirkvi. Potom naňho uvrhli cirkevnú kliatbu a kliatbu Nemeckej ríše.

Luther verejne spálil pápežskú bulu. O rok neskôr – na Wormskom sneme – odmietol odvolať svoje tézy, kým mu ich na základe Svätého písma logicky nevyvráti. Aby unikol osudu českého reformátora menom Ján Hus, rozhodol sa stiahnuť do úzadia. Niekoľko vplyvných nemeckých kniežat mu poskytlo úkryt. V utajení pod menom Junker Jőrg sa schovával na hrade Wartburg.

Tam sa to všetko začalo. Preklad biblie z pôvodných gréckych textov do nemčiny. Dovtedy vychádzala len v troch jazykoch: v hebrejčine, latinčine a gréčtine. Preklad do iných jazykov sa pokladal za kacírstvo. Dnes sa nám to javí priam neuveriteľné. Biblia, ktorou úlohou je šíriť Božie slovo, nebola dostupná širokej vrstve veriacich. Pre široké masy bola do slova zakázaná.

Luther sa však – údajne – kacírskej činnosti odmietol vzdať. V preklade Biblie pokračoval vo svojom útočisku na hrade Wartburg. Občas sa stávalo, že niekoľko dní hľadal správne slovo, aby bol preklad čo najpresnejší. Aby použitý výraz pochopili aj jednoduchí ľudia vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách. Položil tým základy nemeckého spisovného jazyka. V roku 1522 vyšla Nová zmluva, začala sa revolúcia. Luther podľa vlastných slov zbúral jednu z hradieb Ríma. Spustila sa vlna prekladov aj do iných jazykov. Sväté písmo sa tak stalo dostupnejším každému veriacemu, čo spôsobilo oslabenie moci pápežstva a katolíckej cirkvi.

Zdroj: wiki | topdesat

 

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen