Zaujímavosti

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 2. časť

rusi

videní: 784

Pokračujeme druhou časťou článku z mini série pod názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. V Poľsku, Albánsku a Maďarsku vládla vojenská diktatúra, zatiaľ čo Rumunsko, Bulharsko a Juhoslávia boli aspoň ako tak demokratické, ale so sklonom k častému nástupu autoritárskej vlády. Jedine Čechoslováci dokázali počas prezidentovania Tomáša Masaryka zaviesť pravú a úspešnú demokraciu. Jeho nástupcovia sa snažili udržať nezávislosť napriek Hitlerovej výbojnosti, ale skončilo sa to neúspechom. V roku 1939 bola de facto celá krajina pripojená k nemeckej ríši.

Na základe Atlantickej charty z roku 1941 sa všetky východoeurópske krajiny pripojené nacistami mali po vojne vrátiť na cestu k demokracii. Stalin bol pripravený sa k tomuto ideálu hlásiť – ale len na oko – predovšetkým v roku 1941, keď sa vojna v Rusku nevyvíjala v prospech Sovietskeho zväzu – pretože vo východoeurópskych krajinách, ktoré chceli mať pevne pod kontrolou, nemal v úmysle zaviesť žiadnu demokraciu. Do roku 1948 sa mu podarilo zmocniť všetkých území danej oblasti okrem Juhoslávie a Albánska, z ktorých sa síce stali taktiež komunistické štáty, ale zachovali si nezávislosť na Moskve. Rozsah v akom sovietski agenti počas vojny prenikli do východnej Európy, západným Spojencom v týchto štátoch až príliš sťažoval úspešnú prácu.

V dôsledku toho sa stávalo, že keď sa Američania a Briti snažili v Škodovke dostať k jej tajomstvám, na každom kroku im niekto hádzal polená po nohy. Voss sa k českým robotníkom choval dobre, a tak sa Spojencom zdráhali pomáhať. Ba čo viac, sovietski agenti im odporúčali, aby so Spojencami nespolupracovali, a upozorňovali ich, že továreň bude čoskoro v ruských rukách a noví páni budú pozorne sledovať, ako si v „prechodnom období“ počínajú.

Briti sa dozvedeli, že kópie všetkých dokumentov a výkresov na mikrofilmoch boli prevezené na neďaleké miesto. Požadovali, aby do nich smeli nahliadnuť, avšak českí zamestnanci podniku energicky popreli, že nejaké také mikrofilmy vôbec existujú. Pokračujeme ďalšou časťou článku – v poradí treťou.

 

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen