Zaujímavosti

Projekt HAARP ako tajný vojenský projekt? (2. diel)

haarp

videní: 387

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Projekt HAARP ako tajný vojenský projekt?, kde sa spoločne pozeráme na dostupné informácie o pôvodne vedeckom projekte, ktorého výskumné stredisko sa nachádza na Aljaške. Tento projekt sa v skratke nazýva HAARP a financujú ho – okrem iných – aj ozbrojené zložky Spojených štátov amerických. Práve tu tento vedecký projekt budí asi najväčšiu pozornosť.

Niektorí odborníci tvrdia, že ionosféra by sa mohla stať účinnou klimatickou zbraňou schopnou vyvolať zničujúce suchá, vlny tsunami, zemetrasenia, ničivé hurikány a podobne. Podozrenia o mechanizme, ktorý skeptici nazývajú The Doomsday Machine (zbraň posledného súdu), sa v roku 2002 dostali na pôdu ruskej dumy. Tá pripravila tlačovú správu o projekte HAARP, po ktorú sa podpísali výbory pre obranu a zahraničné veci, ako aj 90 delegátov na čele s prezidentom Vladimírom Putinom. Správa znela takto:

„Spojené štáty americké vyvíjajú nové komplexné zbrane geofyzikálneho typu, ktoré dokážu ovplyvniť troposféru prostredníctvom vysokofrekvenčných rádiových vĺn. Tento kvalitatívny pokrok je porovnateľný s prechodom od sečných zbraní k strelným alebo od tradičných zbraní k atómovým. Tieto nové zbrane nemajú obdobu a dokážu meniť vlastnosti troposféry.“

Ruská nedôvera sa opäť prejavila v roku 2010, keď niekoľkí vedci tejto svetovej veľmoci obvinili Spojené štáty americké z prívalu tepla, ktorý v Rusku zapríčinil niekoľko požiarov. Tvrdili, že projekt HAARP nie je len výskumným programom, ale aj účinnou zbraňou schopnou meniť elektrické pole a vyvolávať klimatické zmeny na celom svete. Na druhej strane, aj Rusko pracuje na podobnom výskume. Projekt zvaný SURA sa stal terčom obvinení v roku 2005, keď Spojené štáty americké vyhlásili, že práve tento výskumný program bol zodpovedný za hurikán Katrina, ktorý spustošil New Orleans.

Projekt HAARP je spoločným menovateľom množstva konšpiračných teórií. Výskumník David Naiditch ho preto pomenoval „magnet na konšpiračné teórie“. V jednom zo svojich článkov popisuje, že HAARP má byť schopný dokonca ovplyvniť myseľ ľudí, a že sa v súčasnosti už predávajú zariadenia na blokovanie vĺn z HAARPu.

 

Zdroj: ytimgtopdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen