Zaujímavosti

Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 1. časť

Anneliese Michelová a jej záhadná smrť

videní: 577

Bola Anneliese Michelová posadnutá alebo usmrtená z nedbanlivosti? Zvláštny prípad mladej Nemky zo 70. rokov minulého storočia otriasol verejnosťou. O niekoľko desaťročí neskôr sa jej príbeh stal námetom pre film V moci diabla. Prinášame dvojdielnu sériu článkov o Anneliese.

Na oficiálnej webovej stránke Vatikánu (www.vatican.va) sa píše: „Keď cirkev ako inštitúcia verejne požiada v mene Ježiša Krista o ochranu osoby alebo predmetu pred diablom, ktorý si ich privlastnil, ide o exorcizmus. Aj Ježiš ho vykonával. On prenechal cirkvi moc a povinnosť vyháňať diabla. Najjednoduchšou formou exorcizmu je pokrstenie. Slávnostný exorcizmus nazývaný aj „veľký“ môže vykonávať iba kňaz s povolením biskupa. V tomto prípade je potrebné postupovať opatrne a prísne dodržiavať cirkevné normy. Podstatou exorcizmu je vyhnanie démonov alebo zbavenie ich vplyvu prostredníctvom moci, ktorú dal Ježiš Kristus cirkvi. Exorcizmus sa nevzťahuje na choroby, a to hlavne psychické, lebo tie lieči lekárska veda. Pred vykonaním exorcizmu je potrebné presvedčiť sa, že problémom je diabol a jeho prítomnosť a nie choroba.“

Presne takéhoto omylu sa dopustili v jednom z najznámejších prípadov posadnutosti diablom. V roku 1968 mladá Nemka Anneliese Michelová začala dostávať silné záchvaty, na základe ktorých jej neskôr diagnostikovali epilepsiu. Po niekoľkých pobytoch v psychiatrickej liečebni vo Wurtzburgu sa Anneliesin stav veľmi zhoršil. Jej silne veriaca rodina bola presvedčená, že ide o diablovo dielo a viac ráz požiadala cirkev o exorcizmus. Proces, ktorým cirkev dokazuje prítomnosť diabla, je veľmi striktný. Medzi dôkazy prítomnosti posadnutosti patrí prudký odpor voči posvätnosti, strata pamäti, kŕče, agonické dýchanie, rozprávanie neznámymi jazykmi, nadľudská sila, náhly nástup bez chorobných príznakov, prejavy gnózy (vedomosti o vzdialených a tajomných udalostiach), výrazné zmeny hlasu a čŕt tváre a nepredvídané stopy po zraneniach, ako škrabance, ryhy, rôzne odreniny a jazvy. V roku 1974 wurzburgský biskup nakoniec udelil farárovi Ernstovi Altovi povolenie na vykonanie exorcizmu podľa pravidiel Rituale Romanum. Pokračujeme druhou časťou článku.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen