Zaujímavosti

Démon s hadím telom: 2. časť

Démon s hadím telom

videní: 361

Pokračujeme druhou časťou článku. Pozrite sa spoločne s nami na neodolateľnú túžbu po poznaní a Boží zákon. Snaha dozvedieť sa niečo nedovolené sa stala typickou črtou ľudskej bytosti predstavujúcej vrcholné božské dielo. Preto jednoduchý Adam, ktorý verne plnil Božie úlohy, nedokázal Eve povedať nie.

Eva nekonala na základe Božích príkazov, ale nechala sa naviesť záhadným hadom, ktorý sa zvíjal okolo kmeňa najštíhlejšieho a najkrajšieho stromu v rajskej záhrade. On ju nahovoril, aby ochutnala ovocie, ktoré mala zakázané. Čo to bolo za plaza, ktorý Evu nabádal, aby zhrešila? Akú vec alebo myšlienku zhmotňuje tento záhadný had? V Biblii sa síce píše, že had bol najprefíkanejší zo všetkých zvierat, ktoré Boh stvoril, ale démon sa v súvislosti s rajskou záhradou nespomína. Na druhej strane znie nelogicky, žeby Boh strpel prítomnosť svojho nepriateľa v edene.

Ak vezmeme do úvahy nielen samotný príbeh vyrozprávaný v knihe Genezis, ale aj jeho dôsledky, tak je jasné, že hadove slová patrili Luciferovi. Prvotný hriech spôsobil nenapraviteľnú morálnu skazu ľudského druhu a znamenal diablovo víťazstvo vo večnom búrlivom boji cnosti a neresti. Práve dôsledky porušenia božieho príkazu naznačujú, že had z rajskej záhrady bol prevtelený diabol a že išlo o jeho prvú návštevu Zeme. Ak zohľadníme apokalypsu podľa apoštola Jána a pripustíme jeho výklad, tak nie je veľmi logické domnievať sa, že ten, kto zničí všetko živé na Zemi, by zároveň svojim vpádom medzi ľudí spôsobil ich premenu.

Keď sa človek naučil rozoznávať dobro a zlo, stala sa z neho zložitá bytosť. Práve táto schopnosť nás odlišuje od zvierat. Aby sme dokázali určiť, čo je dobré a čo zlé, musíme sa oboznámiť so zlom. Adam a Eva, ktorí sú podľa židovsko-kresťanskej tradície našimi najstaršími predkami, zistili ako prví, čo je zlo. Táto idea sa im po zhrešení a vyhnaní z raja vryla do duší. Exemplárny trest za neuposlúchnutie božieho príkazu bol nevyhnutný. Posolstvom tohto biblického príbehu je, že ľudské správanie riadi aj Boj, aj Lucifer.

Zdroj: Wiki topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen