Zaujímavosti

Abenragel, ibn Ezra a lunárny dóm

Abenragel, ibn Ezra a lunárny dóm

videní: 432

Pojmy, ktoré vám nič nehovoria? V prípade, že sa vám zdá, že ide o vymyslená slová umiestnené v riadku za sebou, ste tu správne. Všetky vám ich totiž v rámci dvojdielneho článku priblížime. Pohodlne sa usaďte a pusťme sa do toho.

Arabi ohromovali stredoveký svet zbieraním a šírením poznatkov. Vďaka nim nabrala astrológia druhý dych. Abenragel a ibn Ezra patrili medzi najvýznamnejších astrológov arabského sveta.

Astrológia sa v staroveku tešila veľkej obľube. Lenže tak ako filozofia, matematika alebo anatómia, aj ona sa musela podvoliť prísnej stredovekej morálke. Našťastie žili Arabi – ľudia, ktorí neopovrhovali vedomosťami. Vďaka Arabom sa do Európy vrátili astrologické metódy. Neustále rozširovanie kresťanskej doktríny na rozsiahlom území Rímskej ríše, ktoré vyplývalo z konvertovania cisára Konštantína, oslabilo pohanské náboženstvá. Tie boli založené na starodávnych kultoch, pričom niektoré pochádzali od prvotných východných civilizácií. Aj napriek tomu si vierovyznania v Rímskej ríši pokojne spolunažívali. Zánik Západorímskej ríše v roku 476 nechal Európu napospas osudu, lebo starý kontinent stratil politicko administratívneho hegemóna. Túto situáciu využila katolícka cirkev, pričom získavala stále väčší vplyv. Stala sa autoritou, ktorá zjednocovala európske národy.

Vo chvíli, keď sa kresťanstvo stáva oficiálnym náboženstvom, zanikajú všetky pohanské rituály, ktoré cirkev považovala za nebezpečné pri upevňovaní viery v jediného všemocného Boha. Obeťami tohto procesu boli aj niektoré vedné odbory, keďže propagovali vedomosti založené na rozume a nie na viere a spochybňovali dogmy vysvetľujúce pôvod sveta.

Šťastím pre astronómiu a iné vedy bolo, že na miestach vzniku prvých mezopotámskych civilizácií spojil prorok Mohamed obyvateľov Arábie na základe vierovyznania. Hoci išlo tak isto o monoteistické náboženstvo, jedna z najrozšírenejších predstáv starodávnych kultúr sa v ňom zachovala. Napriek Mohamedovej doktríne množstvo arabských kmeňov stále verilo v dualistické usporiadanie sveta. Okrem toho verili, že existujú bájni nadprirodzení džinovia, ktorí ľuďom radia. Pokračujeme druhou časťou článku.

Na základe presvedčenia Arabov v existenciu nadprirodzených džinov, naďalej rozvíjali východnú mágiu a pokračovali v bádaní starovekých národov, pričom zdokonaľovali ich vedecké výskumy. Arabské astrologické práce výrazne zapôsobili na stredovekú Európu. Začali sa šíriť na Pyrenejskom polostrove, ale pre prebiehajúce znovodobývanie zo strany kresťanských kráľovstiev ich Arabi uchovávali na juhozápade ostrova. Hoci duchovné autority astrológii nedôverovali, lebo do istej miery spochybňovala Božiu všemohúcnosť, množstvo panovníkov sa z vedeckého hľadiska o arabské dedičstvo zaujímalo.

Arabi sa nevenovali len šíreniu a zhromažďovaniu diel veľkých starovekých astrológov, z ktorých následne vytvárali rozsiahle spisy, ale veľa z nich prenášalo teoretické poznatky aj do praxe. Išlo hlavne o Abenragela a ibn Ezru, ktorí študovali egyptských, perzských, indických a gréckych astrológov, medzi ktorých patirli Ptolemaios, Alhazen, Dorotheos zo Sidonu, Mašallah ibn Athari alebo Al-Battání. Na základe získaných poznatkov vypracovali vlastné astrologické teórie.

Ich prínos spočíval v tom, že rozšírili poznania týkajúce sa lunárnych dómov. Tak staroveké kultúry nazývali časti nebeskej oblohy vytýčené hviezdami, ktoré vytvárali sťahovavé súhvezdia. Dvanásť dómov predstavovalo oblasti života, na ktoré hviezdy vplývajú. Pri ich určení vychádzali z poznatkov chaldejských astrológov o pohybe planét zaznamenaných na najstarších starovekých tabuliach.

Kastílsky kráľ Alfonz X. Sa stal jedným z hlavných zástancov astrológie. Počas svoje vlády nechal množstvo starovekých astrologických textov, zozbieraných Arabmi, preložiť do latinčiny a kastílčiny a poveril židovského astronóma Isaaca ben Saida, aby zostrojil dokonalejšie efemeridy (tabuľy zobrazujúce polohu Slnka, Mesiaca a planét v danom čase). Neskôr dostali názov Alfonzove tabuľky. Alfonz X. Bol takým astrologickým nadšencom, že na podporu tejto vedeckej disciplíny vydal kódex, ktorým chcel zabrániť, aby sa ňou zaoberali podvodníci.

Zdroj: Pexels | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen