Zaujímavosti

Nebeské bytosti zvané Anjeli: 2. časť

anjeli

videní: 361

O anjeloch, anjelikoch počúvame už od mala. Vedeli ste však o tom, že aj oni majú vlastnú hierarchiu, a každý z jej stupňov znamená istý druh činností anjela?

V našej redakcii sa vám neustále snažíme prinášať zaujímavosti – a to naprieč celým spektrom. Tentokrát sme si v dvojdielnej časti článku s názvom Nebeské bytosti zvané Anjeli, pripravili zaujímavosti, ktoré ste o anjeloch pravdepodobne ešte nevedeli.

Tróny symbolizujú Božiu spravodlivosť a zaznamenávajú ľudské skutky. Druhý stupeň tvoria panstvá, sily a mocnosti. Prví majú na starosti riadiť povinnosť nižších anjelov a sú zodpovední za správne fungovanie vesmíru. Úlohou síl je pomáhať ľu’dom priblížiť sa Bohu. Mocnosti sú nebeskí strážcovia a dohliadajú na hranice medzi duchovným a hmotným svetom.

Najnižší stupeň predstavujú kniežactvá reprezentujúce nadvládu Boha nad prírodou. Okrem toho sú ochrancami národov a krajín. Ďalším chórom sú archanjeli majúci na starosti ľudské snaženie. V Biblii sa spomínajú traja:

  • Archanjel Michal, vodca Božích vojsk. Má za úlohu poraziť padlého anhela lucifera. Zvykne sa zobrazovať v brnení, pričom máva mečom. Niekedy býva stvárnený s váhami, na ktorých váži ľudské duše. V Biblii sa píše, že sa zúčastní posledného súdu.
  • Archanjel Gabriel bol poverený strážiť raj a zabrániť potomkom Adama a evy, aby doň vstúpili. Okrem toho zvestoval Panne Márii, že bude Bohorodička.
  • Archanjel Rafael má podľa knihy Tobiáš sprevádzať Tóbiho, syna Tobiáša, na dlhej ceste a pomôcť mu získať pobožnú manželku (Sáru). Býva preto zobrazovaný ako pútnik.

Najspodnejším rádom je chór anjelov v užšom slova zmysle Ľudom sú zo všetkých chórov najbližšie a sú úzko spätí s ich záležitosťami.

„Nad sebou mali kráľa anjela priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky má meno Apolyon.“ (Zjavenie apoštola Jána 9:11)

 V novozákonnej knihe Zjavenie apoštola Jána je Abaddon (v hebrejčine skaza) anjelom skazy, ktorý na ľudstvo pošle armádu sarančí a tá zničí každého, kto bude mať na čele Božiu pečať. Vďaka svojej obrovskej moci dokáže z priepasti oslobodiť monštrá. Predpokladá sa, že práve jeho vzýval patriarcha mojžiš, aby privolal prudké lejaky, ktoré zničili Egypt.

 

Zdroj: wallpaperaccess | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen