Zaujímavosti

Robin Hood: Sherwoodsky mýtus: 2. časť

robin hood

videní: 1.0K

Pokračujeme druhou časťou článku o bájnom anglickom hrdinovi, ktorým bol Robin Hood. Bohatým bral a chudobným dával. Po čase údajne okolo seba – ako hovorí legenda – zhromaždil skupinu utečencov. Práve tí mu v okrádaní pocestných v oblasti sherwoodskych hôr pomáhali. Bola to realita alebo mýtus?

V dejinách len málo jedincov, v tomto prípade vyhnancov, vzbudilo takú pozornosť historikov. Najhodnovernejšia zmienka o Robinovi Hoodovi sa nachádza v súdnych spisoch, v archívoch mesta York. Pochádza z roku 1226 a zmieňuje sa o istom „Robertovi Hodovi, utečencovi“. Odborníci sa zhodujú na tom, že anglický hrdina prežil svoje dobrodružstvá v roku 1189 až 1194, počas ktorého sa kráľ Richard I. nezdržiaval v Anglicku.

Už v 19. storočí Joseph Hunter, archivár Národného archívu Spojeného kráľovstva, na základe výskumov identifikoval skutočného Robina Hooda, služobníka kráľa Edwarda II., ktorý bol v roku 1323 vyhnaný z kráľovského dvora. V archívoch sa nachádza aj Robin Hood, ktorý porušoval zákon a podľa rozhodnutia súdu v Yorku v 13. storočí mu bol zhabaný všetok majetok. Preukázalo sa aj to, že v oblasti Wakefield, v grófstve Yorkshire, ktoré susedilo s Nottinghamom, žilo niekoľko rodín s priezviskom Hood. Predpokladá sa, že jeden z príslušníkov týchto rodín bol slávnym hrdinom. Eixstuje skupina historikov, ktorí tvrdia, že Robin Hood bol zaručene fiktívnou postavou. Hlavným zástancom tejto teórie je Thomas Wright, historik a zakladateľ Britskej archeologickej asociácie, ktorý presadzuje názor, že Robin Hood sa zrodil v severskej mytológii.

Zbožňovaný chudobnými a nenávidený bohatými, legenda Robina Hooda dostala v roku 2009 úder. Zasadil jej ho Julian Luxford, medievalista z univerzity v St. Andrews v Oxforde. Vedec náhodne objavil v knižnici Eton College, založenej v roku 1440 Henrichom VII., istý dokument z 15. storočia, ktorý stavia do nového sveta ústrednú postavu anglického folklóru. Dokument obsahuje 23 latinských slov, ktoré sú napísané po okrajoch historickej knihy z roku 1340, pričom medievalista odhaduje, že latisnké texty tam boli doplnené až v roku 1460.

Ich obsah je takýto: „V tomto období podľa názoru ľudu, zlodej menom Robin Hood a jeho družina zaplienili neustálymi krádežami Sherwood a ďalšie vážené a ctené oblasti Anglicka.“ Tento záznam potvrdzuje, že Robin Hood skutočne existoval, a dokazuje, že sa pohyboval v oblasti Sherwoodu, ktorá susedila s grófstvom Nottingham, ktorého obyvateľstvo už niekoľko storočí tvrdí, že Robin Hood patrí im.

Zdroj: travel | topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen