Zaujímavosti

Kto bola Mária Magdaléna a aký bol jej vzťah s Ježišom?

Kto bola Mária Magdaléna a aký bol jej vzťah s Ježišom?

videní: 6.0K

Mária Magdaléna a jej výnimočný vzťah s Ježišom je záhadou, ktorá stavia proti sebe dva kresťanské prúdy, vieru podľa kanonických evanjelií a prúd, ktorý uznáva aj apokryfné evanjeliá. Kto z nich má pravdu? Začíname prvou časťou článku o Márii Magdaléne.

Z Evanjelií sa o Márii Magdaléne dozvedáme len veľmi málo. Vie sa o nej, že bola jednou zo žien, ktorá nasledovala Ježiša Krista, pôvodom z Magdaly, rybárskej oblasti, podľa ktorej ju pomenovali a ktorá leží na východnom pobreží Galilejského jazera medzi mestami Kafarnaum a Tirza. Sväté texty hovoria o tom, že bola medzi ženami, ktoré boli prítomné pri Ježišovom ukrižovaní a jeho následnom pochovávaní. Píše sa v nich aj to, že spolu s inými ženami sa vrátila k Ježišovmu hrobu, aby potrela telo Mesiáša vzácnymi olejmi, a vtedy sa zjavil anjel, ktorý im zvestoval, že Ježiš vstal z mŕtvych a poveril ich, aby to povedali apoštolom. Okrem toho, čo je zaznamenané v Evanjeliách, kresťanská tradícia spíja Máriu Magdalénu aj s inými osobami z Nového zákona, iba že o tom neexistujú písomné záznamy. A tak ľudia veria, že Mária Magdaléna bola cudzoložnica, ktorú Ježiš zachránil pred ukameňovaním, alebo že to bola tá žena, ktorá naolejovala Ježišove nohy vonnými olejmi a osušila ich svojimi vlasmi pred jeho príchodom do Jeruzalema.

Najdiskutovanejšia hypotéza súčasnosti však vychádza z domnienky, že Mária Magdaléna bola manželkou alebo partnerkou Ježiša z Nazaretu. Zástancovia tejto teórie, v súčasnosti napríklad Dan Brown, autor niekoľkých bestsellerov, sa opierajú o viaceré zdroje. Jednak je to apokryfné evanjelium podľa Filipa (datuje sa do 2. storočia), kde sa o Márii Magdaléne hovorí ako o „spoločníčke“ Ježiša.  „Tri kráčali nasledujúc Pána: jeho matka Mária, jej sestra a Magdaléna, o ktorej sa hovorí, že bola jeho spoločníčka. Mária predstavuje v skutočnosti jeho sestru, matku a spoločníčku zároveň.“ A čo sa týka kanonických evanjelií – podľa Marka, Matúša, Lukáša a Jána, prítomnosť tejto ženy ako nasledovníčky Ježiša mohla viesť až k ich fyzickému zblíženiu. Pokračujeme druhou časťou.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen